Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Žalovatelnost regulačního plánu

Je možné žalovat regulační plán z roku 1999 jako opatření obecné povahy?

Tento dotaz byl vyřešen dne 23. 8. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Aktualizováno 18. 5. 2015

Odpověď poradny

Regulační plán z roku 1999 již není možné zrušit. Regulační plán se považuje za tzv. opatření obecné povahy. To je možné zrušit jen do 3 let od nabytí jeho účinnosti. Obecně tedy je možné regulační plán zrušit, nikoli však regulační plán z roku 1999.

Zrušení opatření obecné povahy

Rušit opatření obecné povahy umožňuje § 101a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. To, že regulační plán je OOP,  stanoví přímo § 188 odst. 4 zákona č 183/2006 Sb., stavební zákon. I kdyby to výslovně nestanovil, je nutné za OOP pokládat všechny právní akty, které mají:

1. konkrétně určený předmět úpravy
2. obecně vymezený okruh adresátů

anebo opačně

1. obecně určený předmět úpravy
2. konkrétně vymezený okruh adresátů

Regulační plán je OOP

V případě regulačního plánu jde právě o konkrétní předmět úpravy a obecné vymezení adresátů.

Možnost materiálního chápání územního plánu (a na regulační plán se toto dá vztáhnout obdobně) stanovil i nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07.

Lhůta pro zrušení je tříletá

Lhůta pro zrušení opatření obecné povahy a tedy i regulačního plánu je stanovena jako tříletá (viz § 101a soudního řádu správního). Po uplynutí této lhůty již nelze žalobu na zrušení podat, a to ani tehdy, když se dotčená osoba nemohla o regulačním plánu dozvědět (např. poto, že nemovitost tehdy nevlastnila apod.).

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty