Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Vzor

Námitka systémové podjatosti úředních osob