Poradna

Je možné stavět v zátopové oblasti?

V naší obci  se má stavět na zátopovém území. Pole na břehu řeky (ono zátopové území)  sloužilo jako místo, kde se voda o záplavách rozprostřela a částečně tak eliminovala škody na druhém osídleném břehu. Toto pole, které je v územním plánu města označeno jako zátopové území je ve stejném plánu zároveň vyznačeno jako oblast pro výstavbu rodinných domů! Je vůbec z právního hlediska možné stavět na zátopovém území? Jediná podmínka obce pro stavby postavené v této oblasti je, že se nesmí navážet na pozemky nová zemina a že se tyto pozemky nesmí navyšovat. Jinak údajně nic nebrání výstavbě.

Tento dotaz byl vyřešen dne 12. 7. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Územní plán, dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, stanovuje základní koncepci rozvoje území obce. Všechny změny v krajině pak musí být v souladu s územním plánem. Zároveň v územním plánu mohou být stanoveny podmínky omezení využití území.

V první řádě, má-li dojít k zastavění zátopové oblasti, je nutné, aby dané území bylo v územím plánu označeno jako oblast pro výstavbu.

Z žádného právního předpisu nám nevyplynulo, že zátopová oblast nemůže být zároveň zastavitelná. Může tak být zároveň zastavitelná i zátopová.

Obec (zastupitelstvo) je zcela svobodné v tom, jak územní plán obce nakreslí (vyjma vázanosti nadřízeným (krajským) územním plánem, tzv zásadami územního rozvoje). Není pravda, že se územní plán nedá změnit vlastně proti vůli vlastníků dotčených pozemků. Je na rozhodnutí zastupitelstva, jak bude územní plán (dále jen „úp“) vypadat.

Pokud úp v současné době umožňuje zástavbu a je v plánu jeho změna na zátopové (bez zástavby) je možné, že konkrétní vlastníci získají potřebná povolení k realizaci stavby ještě před přijetím změny úp. Potom by mohli na území stavět, i když by v době stavby bylo už definováno jako záplavové (bez zástavby).

Návrh na změnu územního plánu nemusí pocházet pouze od zastupitelů samotných, ale např. i od občana obce. Je-li tedy obec v dané věci nečinná, může občan obce převzít iniciativu sám. Obci však není stanovena povinnost ho v takovém případě vyslyšet. Změna úp je zcela na její vůli.

Zároveň je však možné se k procesu změny územního plánu vyjadřovat samostatně nebo prostřednictvím veřejného zástupce. Více o územním plánování v samostatné sekci.

Vodoprávní úřad se vyjadřuje k úp v průběhu jeho tvorby jako dotčený orgán např. podle §47 stavebního zákona (ale i v dalších fázích územního plánování – ve fázi zadání, konceptu úp).

Pokud územní plán umožňuje zástavbu v záplavovém území, je ještě třeba, aby byl v souladu s §17 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, udělen souhlas vodoprávního úřadu se stavbou. Tento souhlas je pak potřeba ve stavebním řízení k udělení stavebního povolení.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty