Poradna

Povinnost připojit se na kanalizaci, poplatek

Obecní úřad dostal dotaci na splaškovou kanalizaci ,budovala se v r.2006 + v r.2007. Na stavebním úřadě mi bylo sděleno, že mám povinnost se připojit a přestat používat žumpu. Po dokončení kanalizace v r.2007 mi sdělili, že obec si ustanovila v obecní vyhlášce poplatek za připojení na splaškovou kanalizaci poplatek ve výši 25 000,-Kč nebo splátky nejnižší á 1000,-Kč za měsíc. Připojení na vlastním pozemku jsem si provedla na vlastní náklady. Obec financovala provedení kanalizace jen na hranici pozemku. Nemám zavedený vodovod, protože v této části obce není vybudovaný, tak mi počítají stočné dle vyhlášky.
Nikdy předtím se nezmínili o ceně 25 000,-Kč za připojení. Chci-li po obecním úřadě vystavení daňového dokladu na 25 000,-Kč, tak to odmítají.
Z daňového hlediska mají 25 000,-Kč jako příspěvek obci osvobozen od daně. Darovat částku 25 000, -Kč obci také nelze.
V jiných obcích udělají studii, kde vypočítají zvýšení ceny pozemku se zavedením splaškové kanalizace, a z tohoto pohledu sepíší smlouvu o smlouvě budoucí a stanoví jim cenu za připojení na splaškovou kanalizaci.
Nesouhlasím s tímto jednáním,nemohu za to, že byl překročen rozpočet na vybudování kanalizace, a proto obec požaduje po občanech doplatky.
Mám dotaz, zda se opravdu musím připojit na veřejnou kanalizaci, či zda si mohu na své náklady vybudovat čistírnu odpadních vod, která by částěčně vyřešila nedostatek vody ve studni v letních měsících a hlavně absenci vodovodního řadu. Tímto Vás prosím o vyjádření,zda je požadavek obecního úřadu oprávněný.

Tento dotaz byl vyřešen dne 4. 6. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Nejprve je třeba zodpovědět otázku, jestli máte povinnost připojit se na kanalizaci. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v tomto směru hovoří jasně. V ustanovení § 3 odst. 8. je stanoveno, že „obecní úřad může rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné“. To znamená, že máte povinnost se ke kanalizaci připojit, pokud o tom obecní úřad na základě řádného řízení rozhodl. Nezáleží při tom, jakým způsobem nyní odpadní vody čistíte. Tato povinnost by Vám mohla být stanovena i v případě, že byste už vlastní čističku postavenou měla.
Druhým problémem je otázka poplatku za připojení. Je třeba říct, že obec nemá právo od Vás vybírat poplatek za připojení ke kanalizaci. Toto jí zákon neumožňuje. Avšak zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, obci umožňuje vybírat tzv. poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (§ 10 c zákona o místních poplatcích). Z Vámi uvedeného jsem pochopila, že obce ve Vašem případě vybírá právě tento poplatek, což dle zákona může. K tomuto ještě mohu uvést, že sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto možností (§ 10 c odst. 3 zákona o místních poplatcích).

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty