Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Spadá heptafluoropropan pod regulované látky?

Spadá technický plyn používaný jako hasivo s chemickým názvem heptafluoropropan (chemický vzorec CF3CHFCF3) pod regulované látky zmiňované ve vyhlášce 279?

Tento dotaz byl vyřešen dne 5. 1. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Vyhláška MŽP č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů navazuje na nařízení Evropských společenství č. 1005/2009 (nařízení je přímo použitelným předpisem, je tedy závazné pro členy EU i jejich občany), které vstoupilo v účinnost 1.1.2010.

Originální zněníčeské znění

Dále navazuje vyhláška na § 24 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Na základě tohoto ustanovení je MŽP oprávněno vydat povolení k používání hydrochlorfluoruhlovodíků jako hasicích prostředků ve stávajících systémech požární ochrany, pokud se používají jako náhrada za halony, při splnění podmínek uvedených v přímo použitelném předpisu Evropských společenství upravujícím ochranu ozonové vrstvy Země (tedy v nařízení č. 1005/2009)

Toto nařízení stanoví, co se rozumí regulovanými látkami v článku 3:

4) "regulovanou látkou" látka uvedená na seznamu v příloze I, včetně svých izomerů, vyskytující se samostatně nebo ve směsi a bez ohledu na to, zda je nově vyrobená, znovuzískaná, recyklovaná nebo regenerovaná.

V daném případě mluví zákon o ochraně ovzduší i vyhláška č. 279/2009 přímo o  používání hydrochlorfluoruhlovodíků jako hasicích prostředků ve stávajících systémech požární ochrany. Definici najdete opět v článku 3 nařízení č. 1005/2009:

9) "hydrochlorfluoruhlovodíkem" regulovaná látka uvedená na seznamu ve skupině VIII přílohy I, včetně svých izomerů.

Je proto nutné ověřit, jestli se konkrétní látka nachází na seznamu regulovaných látek v nařízení č. 1005/2009, resp. jestli se jedná dle tohoto nařízení o „hydrochlorfluoruhlovodík".

V dalším Vám zřejmě již lépe poradí odborník na chemické látky, který se bude orientovat v dané terminologii.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty