Poradna

Jak se bránit při zničení lesní cesty?

Při těžbě dřeva v CHKO, ve státním lese, došlo ke zničení lesní cesty v důsledku pohybu těžké techniky. Je dle Vašeho názoru postup těžařů v pořádku z právního hlediska? Co byste mi doporučili, abych mohl zjednat nápravu?

Tento dotaz byl vyřešen dne 9. 1. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podejte podnět Agentuře ochrany přírody a krajiny, inspekci životního prostředí a obci s rozšířenou působností. Ty mohou uložit pokutu nebo nařídit opatření k nápravě, které si ale jako občan nemůžete vynutit. Můžete také podat podnět Lesní správě a vyzvat ji, aby za poškození cesty vymáhala náhradu škody. 

Agentura, Inspekce i obecní úřad mohou uložit pokutu nebo nápravu

Agentura ochrany přírody a krajiny, Česká inspekce životního prostředí a obecní úřad obce s rozšířenou působností mohou nařídit provedení opatření k nápravě (např. zarovnání cesty) (1) nebo uložit pokutu. (2) K zahájení řízení o opatření k nápravě nebo pokutě jim můžete podat podnět. V podnětu uveďte, že chcete být informován o výsledku, jinak by vás úřady nemusely informovat.

Vlastník lesa může chtít náhradu škody

Lesy ČR mohou jako vlastník (3) požadovat po tom, kdo cestu poškodil, náhradu škody. K tomu můžete podat podnět Lesní správě. Záleží však pouze na vlastníku lesa, zda náhradu škody bude vymáhat.

Poznámky

(1) AOPK a ČIŽP v rámci ochrany CHKO dle 86 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK), obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán státní správy lesa dle § 21 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
(2) AOPK a ČIŽP mohou uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě –podnikateli, nebo až 10 000 Kč fyzické osobě nepodnikateli (§ 88 odst. 1 ZOPK a § 87 ZOPK). Pozn. až do 31.12.2014 rozhodovaly o věcech týkajících se CHKO Správy CHKO. Od 1.1.2015 byla jejich působnost přenesena na Agenturu ochrany přírody a krajiny. Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč komukoliv, dle § 55 odst. 1 zákona o lesích.
(3) Vlastníkem lesů je stát, Lesy ČR, s.p., resp. Lesní správa jsou spíše správcem. Mohou však činit úkony za vlastníka.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta