Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Jak se bránit při zničení lesní cesty?

Při těžbě dřeva v CHKO, ve státním lese, došlo ke zničení lesní cesty v důsledku pohybu těžké techniky. Je dle Vašeho názoru postup těžařů v pořádku z právního hlediska? Co byste mi doporučili, abych mohl zjednat nápravu?

Tento dotaz byl vyřešen dne 9. 1. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podejte podnět Agentuře ochrany přírody a krajiny, inspekci životního prostředí a obci s rozšířenou působností. Ty mohou uložit pokutu nebo nařídit opatření k nápravě, které si ale jako občan nemůžete vynutit. Můžete také podat podnět Lesní správě a vyzvat ji, aby za poškození cesty vymáhala náhradu škody. 

Agentura, Inspekce i obecní úřad mohou uložit pokutu nebo nápravu

Agentura ochrany přírody a krajiny, Česká inspekce životního prostředí a obecní úřad obce s rozšířenou působností mohou nařídit provedení opatření k nápravě (např. zarovnání cesty) (1) nebo uložit pokutu. (2) K zahájení řízení o opatření k nápravě nebo pokutě jim můžete podat podnět. V podnětu uveďte, že chcete být informován o výsledku, jinak by vás úřady nemusely informovat.

Vlastník lesa může chtít náhradu škody

Lesy ČR mohou jako vlastník (3) požadovat po tom, kdo cestu poškodil, náhradu škody. K tomu můžete podat podnět Lesní správě. Záleží však pouze na vlastníku lesa, zda náhradu škody bude vymáhat.

Poznámky

(1) AOPK a ČIŽP v rámci ochrany CHKO dle 86 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK), obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán státní správy lesa dle § 21 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
(2) AOPK a ČIŽP mohou uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě –podnikateli, nebo až 10 000 Kč fyzické osobě nepodnikateli (§ 88 odst. 1 ZOPK a § 87 ZOPK). Pozn. až do 31.12.2014 rozhodovaly o věcech týkajících se CHKO Správy CHKO. Od 1.1.2015 byla jejich působnost přenesena na Agenturu ochrany přírody a krajiny. Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč komukoliv, dle § 55 odst. 1 zákona o lesích.
(3) Vlastníkem lesů je stát, Lesy ČR, s.p., resp. Lesní správa jsou spíše správcem. Mohou však činit úkony za vlastníka.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty