Poradna

Existuje ochranné pásmo stromů?

Existuje ochranné pásmo kolem stromů, do kterého nelze zasahovat?

Tento dotaz byl vyřešen dne 12. 12. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podle § 46 zákona o ochraně přírody a krajiny mají ochranné pásmo tzv. památné stromy. Toto ochranné pásmo vymezí orgán ochrany přírody, který památný strom vyhlásil , a stanoví činnosti a zásahy, jež lze v tomto pásmu provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody.

Pokud orgán ochrany přírody ochranné pásmo nevymezí, má každý památný strom základní ochranné pásmo ze zákona, a to ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí.

V tomto pásmu pak není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování nebo chemizace.

Pro jiné než památné stromy není zákonem o ochraně přírody ani prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. ochranné pásmo stanoveno. Obecně však platí, že všechny dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením (tj. pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější např. platící pro památné stromy nebo ochrana podle zvláštních předpisů).

Podle výše uvedené prováděcí vyhlášky je poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les takový nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. Z obecného zákazu poškozování nebo ničení dřevin vyplývá i zákaz rušivých činností v jejich nejbližším okolím, které by takové poškození nebo zničení způsobily. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je pak v souladu s § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny až na stanovené výjimky nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. 

Je možné, že např. normy ČSN pro stavebnictví mohou stanovovat pásmo v okolí stromu, ve kterém se stavby neumisťují, z právních předpisů na úseku ochrany přírody však takové výslovné omezení nevyplývá.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty