Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Existuje ochranné pásmo stromů?

Existuje ochranné pásmo kolem stromů, do kterého nelze zasahovat?

Tento dotaz byl vyřešen dne 12. 12. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podle § 46 zákona o ochraně přírody a krajiny mají ochranné pásmo tzv. památné stromy. Toto ochranné pásmo vymezí orgán ochrany přírody, který památný strom vyhlásil , a stanoví činnosti a zásahy, jež lze v tomto pásmu provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody.

Pokud orgán ochrany přírody ochranné pásmo nevymezí, má každý památný strom základní ochranné pásmo ze zákona, a to ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí.

V tomto pásmu pak není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování nebo chemizace.

Pro jiné než památné stromy není zákonem o ochraně přírody ani prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. ochranné pásmo stanoveno. Obecně však platí, že všechny dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením (tj. pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější např. platící pro památné stromy nebo ochrana podle zvláštních předpisů).

Podle výše uvedené prováděcí vyhlášky je poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les takový nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. Z obecného zákazu poškozování nebo ničení dřevin vyplývá i zákaz rušivých činností v jejich nejbližším okolím, které by takové poškození nebo zničení způsobily. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je pak v souladu s § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny až na stanovené výjimky nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. 

Je možné, že např. normy ČSN pro stavebnictví mohou stanovovat pásmo v okolí stromu, ve kterém se stavby neumisťují, z právních předpisů na úseku ochrany přírody však takové výslovné omezení nevyplývá.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty