Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

K pojmu závažné důvody ke kácení

Vytvořeno dne 20. 7. 2011.

Ke kácení dřevin je zpravidla potřeba povolení. To lze vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. (1)

Zákon neuvádí, co těmito závažnými důvody může být. Zda se jedná o závažný důvod tak posuzuje jednotlivě v konkrétním případě správní orgán. Nesmí přitom však vybočit z mezí stanovených mu zákonem (2). Jeho rozhodnutí nemůže být projevem libovůle a musí být dobře odůvodněné (musí z něj být patrné, jakými úvahami se při posuzování řídil). (3)  

Z odborné literatury a judikatury přitom můžeme jako příklady závažných důvodů uvést:

  • nadměrné zastínění domu, poškozování stavby kořeny či větvemi či umístění nové stavby (4)
  • nevyhovující provozní bezpečnost dřevin, tedy ohrožení zdraví občanů nebo výrazné ohrožení majetku, potřeba výstavby po zvážení alternativních řešení (5)
  • skutečnosti, které nelze účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo postupy jinak, než pokácením dřeviny (6)
  • kácení z důvodů výstavby však lze povolit teprve v okamžiku, kdy je vydáno pravomocné územní rozhodnutí (7)

Závažným důvodem pak např. nejsou „běžné projevy vývoje a růstu dřevin spočívající např. v opadávání listí, plodů či jehličí“. (5)  

Další kritéria při posouzení důvodů ke kácení u jednotlivých typů dřevin rostoucích mimo les stanoví také metodické doporučení MŽP z ledna 2015.

Poznámky:

(1) § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(2) § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: „Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.“
(3) Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 10/2007-109
(4) Komentář k zákonu o ochraně přírody a krajiny (Miko/Borovičková. Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář, Praha, 2007)
(5) Mgr. Pavel Drahovzal, Svaz měst a obcí ČR (ASPI, článek/autorský text, 5. 11. 2006)
(6) Metodický pokyn k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb. (ZP29/2014); metodické pokyny nejsou závazné
(7) Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 20/2008-84

 

„Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt Satelity právního ekoporadenství.“ „Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.“


Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty