Poradna

Jak se vyhlašují zvláště chráněná území?

V jedné lokalitě v naší obci se vyskytují chráněné rostliny a je tam moc pěkná příroda. Jakým způsobem probíhá prohlášení lokality za některou z forem zvláště chráněných území? Kdo může podat návrh? Na základě jakých podkladů se o tom rozhoduje?

Tento dotaz byl vyřešen dne 1. 10. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Existuje několik kategorií chráněných území, které se liší velikostí a účelem, přičemž pro každou kategorii platí jiná pravidla.

  1. národní park vyhlašuje Parlament ČR zákonem (§ 15 odst. 3 ZOPK),
  2. chráněné krajinné oblasti vyhlašuje vláda nařízením (§ 25 odst. 3 ZOPK),
  3. národní přírodní rezervaci a národní přírodní památky vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí vyhláškou (§ 28 odst. 1 a § 35 odst. 1 ve spojení s § 79 odst. 3 písm. c) ZOPK),
  4. přírodní rezervaci a přírodní památku vyhlašuje (mimo území NP, CHKO a jejich ochranných pásem a mimo vojenské újezdy) nařízením rada kraje (§ 33 odst. 1 a § 36 odst. 1 ve spojení s § 77a odst. 2 ZOPK)

V tomto případě jde nejspíš o menší lokalitu, lze tedy uvažovat o formě přírodní rezervace nebo přírodní památky. Tyto jsou vyhlašovány nařízením rady kraje.

Proces vyhlašování zvláště chráněného území zahájí kraj jako orgán ochrany přírody buď z vlastního podnětu nebo na základě podnětu, který nemá zvláštní předepsané náležitosti (mělo by z něj však být patrno, kdo jej podává a co je jeho obsahem, co požaduje) a může jej podat kdokoli. Tento podnět není pro kraj závazný ve smyslu zahájení procesu vyhlašování. 

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území vytváří až orgán ochrany přírody (kraj). Uvede v něm náležitosti uvedené v § 4 vyhlášky č. 60/2008 Sb., zejména uvede popis významných přírodních prvků, způsob jejich ochrany a cíle, kterých se má vyhlášením zvláště chráněného území dosáhnout. Dále postupuje podle § 40 zákona č. 114/1992 Sb., tzn. oznámí tento návrh dotčeným obcím, krajům a vlastníkům nemovitostí, kteří mohou ve lhůtě 60 dnů podat proti návrhu námitky, se kterými se kraj musí vypořádat. V případě, že žádné námitky podány nebudou nebo se kraj se všemi úspěšně vypořádá, vyhlásí zvláště chráněné území nařízením rady kraje.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty