Poradna

Jak navrhnout bod na zasedání zastupitelstva?

Kdo a jak může navrhnout bod k projednání na zasedání zastupitelstva?

Tento dotaz byl vyřešen dne 4. 12. 2013. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Body navrhují zastupitelé, členové rady a výborů. Může je písemně navrhnout i občan obce, pokud návrh bodu podepíše 0,5% občanů obce. Bod lze navrhnout až do zahájení zasedání, resp. se souhlasem zastupitelstva i během jednání.

Body navrhují zastupitelé, ale i občané

Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové – tedy zastupitelé, rada obce a výbory (Dle § 94 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Body na zasedání mohou navrhovat i sami občané, pokud doloží podpisy 0,5% občanů obce.

Návrh lze předložit až do zahájení zasedání

Návrhy bodů lze pravděpodobně předkládat až do okamžiku zahájení zasedání zastupitelstva. Zákon to neurčuje, lze to ale vyčíst z komentáře k zákonu o obcích, podle kterého nevadí, že se body navržené později než 7 dnů před zasedáním neobjeví ve zveřejněném programu jednání. (1)

Zastupitelé mohou navrhnout bod i během zasedání

Body programu lze navrhovat i přímo na zasedání, respektive zpravidla na začátku zasedání. Body mohou navrhovat především zastupitelé. Teoreticky by je mohli navrhnout členové rady a výborů, je však nereálné, aby se během zasedání zastupitelstva sešli a společně bod navrhli. Možnost občanů navrhovat body během zasedání je sporná. Ustanovení umožňující navrhnout bod během zasedání totiž přímo navazuje na ustanovení, podle kterého mohou body navrhovat zastupitelé, členové rady a výborů – zřejmě se tedy vztahuje jen k těmto osobám. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.

Pokud tedy chcete projednat bod, který stihnete navrhnout až během zasedání, obraťte se na některého člena zastupitelstva obce. Požádejte ho, aby bod, který chcete zařadit do programu, předal příslušné osobě zařizující vedení zasedání anebo přednesl na začátku jednání zastupitelstva, zastupitelstvo pak bude o jeho zařazení hlasovat.

Jednací řád může stanovit speciální pravidla

Pravidla pro to, kdy a jak lze navrhovat body na zasedání zastupitelstva, může nějakým způsobem modifikovat jednací řád zastupitelstva (ten např. může stanovit, že body lze doplňovat nejpozději do určité fáze zasedání, kdy je program zasedání pevně schválen).

Poznámky

(1) „Podle § 93 odst. 1 informuje obecní úřad o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce s tím, že tuto informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce. Toto ustanovení neznamená a nemůže znamenat, že by poté, co bude navržený program takto zveřejněn, už nemohli ti, jimž zákon toto oprávnění přiznává, návrhy k projednání zastupitelstvu předkládat, později podané návrhy se však už logicky v této informaci neobjeví a v takovém případě může buď dojít k modifikaci návrhu programu, který se bude předkládat zastupitelstvu ke schválení, oproti tomu, jaký návrh programu byl zveřejněn podle § 93 odst. 1, nebo je možné takové návrhy zastupitelstvu předložit podle § 94 odst. 2.“

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta