Poradna

EIA na letiště

Musí v případě stavby letiště proběhnout řízení EIA? A kde vůbec můžeme zjistit, jaký je současný stav posuzování? Na portálu cenia.cz jsme žádné informace nenašli.

Tento dotaz byl vyřešen dne 31. 10. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podle přílohy k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí bude v případě záměru letiště probíhat proces EIA povinně u letišť se vzletovou a přistávací dráhou v délce 2 100 m a více a příslušným úřadem k vydání stanoviska bude Ministerstvo životního prostředí.

U letišť se vzletovou a přistávací dráhou do 2 100 m bude povinně probíhat zjišťovací řízení, jehož cílem bude zjištění, zda záměr má významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a zda bude posuzován podle tohoto zákona.

Na základě tohoto zjišťovacího řízení se tedy rozhodne, zda bude muset proběhnout proces EIA nebo ne. Příslušným úřadem v tomto druhém případě bude místně příslušný krajský úřad.

Podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je příslušný úřad povinen zajistit zveřejnění informace o    
a) oznámení a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,
b) místě a času konání veřejného projednání podle tohoto zákona,
c) vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění,
d) dokumentaci a o tom, kdy a kde je možno do ní nahlížet,
e) posudku a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet,

..., dále zajistit zveřejnění závěru zjišťovacího řízení a stanoviska, a to na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků, na internetu (tj. vždy také na informačním serveru české informační agentury životního prostředí www.cenia.cz), a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.).

V případě letiště, kdy vždy musí proběhnout povinně alespoň zjišťovací řízení, se tak v případě, kdy není žádní informace na internetu zveřejněna, domnívám, že ještě nebylo příslušnému úřadu podáno oznámení o záměru.

Můžete také podat na příslušný správní úřad žádost o informace o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, a informovat se na stav procesu tímto způsobem.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty