Poradna

Možnosti zpochybnění posudku

Chceme vznést námitku na nezávislost zpracování posudku, je možné požádat o další zpracování posudku jinou autorizovanou osobou? Jaké jsou opravné prostředky, máme možnost posudek zpochybnit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 14. 10. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), se může k posudku vyjádřit ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku každý, a to formou písemného vyjádření. Pokud se koná veřejné projednání dokumentace a posudku (přičemž příslušný úřad může od veřejného projednání upustit, jestliže neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci) je také možné vyjádřit se k posudku na tomto veřejném projednání. Takto obdržená vyjádření je povinen zpracovatel posudku vypořádat a „na jejich základě popřípadě upravit návrh stanoviska“.

V této fázi jsou písemná vyjádření jedinou možností, jak se může veřejnost k posudku vyjádřit či se jej snažit zpochybnit. V nich je možné uvést důvody, pro které zpochybňujete nezávislost posudku, není ovšem možné domáhat se zpracování posudku jinou autorizovanou osobou (všechny tyto námitky je pak možné uplatnit v územním řízení (viz dále).

Na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku, veřejného projednání a k nim uplatněných vyjádření vydá pak příslušný úřad „stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“ (stanovisko EIA) ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku.

Stanovisko EIA není podle cit. zákona samostatným správním rozhodnutím a na řízení o něm se nevztahuje správní řád (není proto možné uplatnit proti němu opravné prostředky podle správního řádu).

Za současného stavu právní úpravy řízení EIA a jejího výkladu českými soudy (přestože se domníváme, že jde o rozpor s mezinárodněprávními závazky, které České republice vyplývají z Aarhuské úmluvy), spočívá jediná možnost, jak stanovisko EIA napadnout v účasti na navazujícím územním řízení a v napadení stanoviska EIA prostřednictvím námitek podaných v tomto řízení, resp. odvolání se proti územnímu rozhodnutí.

 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty