Poradna

Nebyli jsme informováni o oznámení záměru

Co se dá dělat, pokud dotčený územní samosprávný celek není informován o oznámení záměru, ačkoli dle zákona má být (§6 odst. 3)?

Tento dotaz byl vyřešen dne 27. 3. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Nastane-li situace, kdy příslušný orgán nezašle oznámení záměru s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům (citován § 6 odst.6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí), dá se  to vyhodnotit jako nezákonné počínání příslušného orgánu.

Nabízí se  možnost uvažovat o neplatnosti následně vzniklého stanoviska/závěru zjišťovacího řízení.

Jednou možností je uplatňování námitek v průběhu procesu EIA.

Proces EIA nepodléhá spávnímu řádu, nelze se  proti jeho výsledku odvolat, nebo ho nechat přezkoumat soudem. Stanovisko má  pouze doporučující charakter.

Nezdaří-li se vyjádření  k nezákonnosti procesu a stanovisko je vydáno, následným krokem mohou být námitky (obce), odvolání, žaloba proti správnímu úřadu v navazujících řízeních (např. v územním řízení).

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta