Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Zahrnutí nové varianty do dokumentace EIA

V rámci procesu EIA byla do posuzování ve fázi dokumentace zahrnuta nová varianta, aniž by byla navržena v závěru zjišťovacího řízení. Ministerstvo životního prostředí nám odmítlo sdělit, kdo tuto novou variantu navrhl. Je takový postup možný?

Tento dotaz byl vyřešen dne 22. 7. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Zákon 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v § 8 odst. 1 říká, že oznamovatel zajistí zpracování dokumentace na základě oznámení, vyjádření k oznámení a závěrů zjišťovacího řízení.

Zákon sice výslovně počítá s tím, že návrhy variant budou zmíněny v závěru zjišťovacího řízení příslušným úřadem, to však nevylučuje jejich zapracování do dokumentace oznamovatelem. Tento postup není nezákonný ani dle rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Aps 1/2008-77, přístupném zde.

Přestože veřejnost je tak seznámena s variantami až v pozdějších fázích řízení, zůstává každému zachováno vyjádřit se k dokumentaci  (§  8 odst. 3 zák. 100/2001 Sb.) a posudku (§ 9 odst. 8 zák. 100/2001 Sb. ) případně i v navazujících řízeních.

Zmiňujete také skutečnost, že Vám úřad odmítl sdělit, kdo navrhl tuto variantu. Vzhledem k tomu, že dokumentaci zpracovává oznamovatel,  byl to zřejmě právě on, kdo inicioval přidání nové varianty. Informace o průběhu posuzování by měla být sdělena v rámci obecní povinnosti poskytovat informace o průběhu posuzování vlivu na životní prostředí podle § 2  písm. a) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Tento zákon sice počítá i s omezením poskytování údajů s ohledem na ochranu osobních údajů, za ten by se však neměl být považován jméno iniciátora další varianty coby důležité části řízení,  zvlášť pak v případě, že tímto iniciátorem je zřejmě právnická osoba oznamovatele.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty