Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Tisková zpráva

Tým Frank Bold Advokátů posiluje expert na veřejné zakázky, JUDr. Robert Krč. PhD.

Od září je novým členem Frank Bold Advokátů JUDr. Robert Krč. PhD., který je odborníkem na veřejné zakázky, PPP projekty a koncese. V advokátní kanceláři posílí tým, který se zaměřuje na podporu obcí a dalších veřejných subjektů při zavádění principů dobré správy.

Robert Krč má patnáctiletou praxi s veřejnými zakázkami - pracoval např. pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, spolupracoval na projektech pořádaných Evropskou komisí, poskytoval právní poradenství týkající se veřejných zakázek, koncesí a PPP projektů. Pravidelně přednáší a publikuje o veřejných zakázkách doma i v zahraničí. Je autorem či  hlavním spoluautorem několika obsáhlých komentářů a publikací k zákonu o veřejných zakázkách. Vyjednával za ČR v Radě EU ohledně změny přezkumných směrnic pro veřejné zakázky, která vyústila v přijetí směrnice č. 66/2007.

“Přestože je nový zákon o zadávání veřejných zakázek koncipován jako komplexní předpis upravující proces a způsob zadávání veřejných zakázek se zřetelem na lepší vymezení, či zpřesnění některých stávajících pravidel, objevuje se v něm řada institutů, jejichž aplikace nebo výklad mohou v praxi činit problémy. Právě na platformě advokátní kanceláře Frank Bold se budu snažit pomoci jak zadavatelům, i dodavatelům o co nejtransparentnější aplikaci a interpretaci pravidel v oblasti veřejných zakázek.” komentuje Robert Krč svůj příchod do advokátní kanceláře.

Robert Krč má řadu zahraničních zkušeností. Dlouhodobě působil na projektu Evropské unie v Moldavsku, kde v letech 2014 a 2015 pomáhal s rozvojem PPP projektů a koncesí. Působil také jako expert v oblasti veřejných zakázek v Makedonii a Bosně a Hercegovině. Rovněž se se podílel na analýze legislativy sektorových koncesí pro Evropskou komisi. Je korespondentem za ČR pro odborný časopis pro veřejné zakázky – European Procurement & Public Private Partnerships Law Review.

“Jsme rádi, že náš tým rozšiřuje další expert na veřejné zakázky. Rádi budeme klientům pomáhat s veřejnými zakázkami, od správného nastavení strategie zadávání, přes jejich administraci až po zastupování u soudů či ÚOHS," doplňuje Jiří Nezhyba, který u Frank Bold Advokátů vede tým veřejného práva.  

Kontakt:
Barbora Buchtová
barbora.buchtova@frankbold.org
604 834 922