Rožnov pod Radhoštěm: zapojení lidí do rozhodování

Rožnov pod Radhoštěm je podhorským městečkem známým svým skanzenem a blízkými Pustevnami, kam každoročně zamíří tisíce turistů. Je ale i městem, ve kterém se nabízí k řešení celá řada výzev – znečištěné ovzduší v centru města, problematické záměry zasahující necitlivě do území města, nedostatečná účast občanů na rozhodování.

Tyto aspekty v sobě spojuje případ hypermarketu Kaufland, kterým se zabývá spolek Zdravý Rožnov. Stavba je plánována v centru města, v lokalitě, kde jsou již v současnosti překračovány zdravotní limity znečištění ovzduší. Postavení hypermarketu by přineslo další navýšení dopravy, a tím i zhoršení kvality ovzduší a zhoršení kvality bydlení místních občanů.

Spolek Zdravý Rožnov se proto s pomocí právníků Frank Bold zapojuje do správních řízení o povolení záměru a snaží se prosadit zájmy místní občanů.

„Nechtěli jsme do řízení pouze vstoupit jako spolek a bránit kvalitu ovzduší. Přinejmenším stejně důležité podle nás je, dát sousedům do rukou takové nástroje, aby mohli podle svého uvážení bránit svá práva na klidné bydlení,“ říká Kristýna Kosová ze spolku Zdravý Rožnov.

„Tento cíl se nám dařilo velmi dobře naplňovat v průběhu územního řízení, do kterého se se svými námitkami aktivně zapojilo velké množství lidí, jejích životy by výstavba hypermarketu Kaufland ovlivnila. Podobným způsobem bychom chtěli pokračovat i v nadcházejícím stavebním řízení,“ dodává Aneta Valasová.

Se stavbou hypermarketu v daném místě podle průzkumu nesouhlasí více než polovina rožnovských občanů. Kromě vlivu na ovzduší a zdraví lidí je vzhledem k lokalitě záměr problematický i z architektonického a urbanistického hlediska, a v daném území i nadbytečný.

„I když nám v těchto názorech zatím úřady nedaly za pravdu, nepovažujeme účast v řízeních ani ostatní aktivity kolem Kauflandu za zbytečné. Je důležité sbírat zkušenosti a snažit se ovlivnit dění kolem sebe při jakékoliv příležitosti, jen tak lze časem docílit změny přístupu úřadů a postupně pracovat na zkvalitnění života nejen v Rožnově,“ říká Aneta Valasová ze spolku Zdravý Rožnov. 

Podporujeme Zdravý Rožnov ve snaze o to, aby při realizaci záměrů dotýkajících se města, bylo hledáno nejlepší řešení, aby byl brán ohled na názory jeho občanů, byly zvažovány různé varianty a nezapomínalo se ani na věci jako je ochrana životního prostředí ve městě a ráz města.

Dalším plánovaným záměrem, který se dotýká občanů města, je například stavba Penny marketu či polyfunkčního domu v bezprostřední blízkosti bytového domu. Problémem je, že tyto záměry fakticky do nevhodných lokalit umísťovat lze, a to díky nedostatkům v územním plánu. 

„Cílem naší spolupráce je pomoci místnímu spolku v zapojování občanů do veřejných záležitostí,“ říká Lukáš Prnka, právník Frank Bold.

Naše pomoc občanům

  • Vytvořili jsme strategii právních kroků.
  • Zpracovali jsme argumentaci pro podání námitek v územním řízení.
  • Pomohli jsme s formulací odvolání opomenutých účastníků a odvolání proti územnímu rozhodnutí.
  • Sepsali jsme správní žalobu proti rozhodnutí krajského úřadu, který potvrdil vydané územní rozhodnutí o umístění hypermarketu.
  • Poskytujeme konzultace a pomoc týkající se zapojování občanů do řízení i dalších právních otázek.
  • Zapojili jsme stážistku (studentku práv), která pravidelnou právní podporou pomáhá občanskému sdružení Zdravý Rožnov.

Aktuální stážistkou je Lenka Prágerová, studentka 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Jak to vidí Lenka Prágerová

„Při spolupráci se Zdravým Rožnovem jsem potkala pro věc zapálené lidi, kterým jde upřímně o to učinit své město co nejzdravějším. Vidět situaci přímo na místě mi pomohlo ke zjištění, že práce na konkrétní kauze pro konkrétních lidi má ten pravý smysl. Doufám, že se nám v nadcházejících měsících podaří pohnout kupředu se stávající situací a co nejvíce přispět k vytvoření příjemného prostoru pro život místních občanů.“

Zdravý Rožnov

Spolek Zdravý Rožnov ve městě působí již déle než 10 let. Jeho cílem je pomoci z Rožnova vytvořit zdravé město s rozvíjející se občanskou společností. Kromě organizování některých již tradičních akcí pro veřejnost zaměřených na pohyb, sport, cyklistiku jako způsob dopravy, správnou výživu i ekologii, jsou aktivní i v občanském životě, kde kladou důraz na kvalitní veřejný prostor, transparentní a komunikativní radnici a zapojování občanů do veřejného dění. Spolek přispívá k informovanosti občanů mimo jiné pořizováním a zveřejňováním záznamů jednání zastupitelstva na internetu.

 

„Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt Satelity právního ekoporadenství.“ „Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.“ 

O případu ve zpravodaji

Aktuálně , Pavla Hloušková

Frank Bold spouští bezplatnou právní poradnu ohledně dopadů koronaviru

Pandemie koronaviru v České republice nemá jen zdravotní dopady, ale také ekonomické a sociální, na které lidé nejsou připraveni. Tým Franka Bolda proto spouští bezplatnou právní poradnu pro občany, podnikatele, obce i státní správu s cílem zmírnit sekundární dopady pandemie. 

Aktuálně

Dar prostřednictvím navýšení nadační jistiny omezuje využití prostředků

V minulých dnech proběhly médii zprávy o bezprecedentním filantropickém příspěvku manželů Dvořákových české vědě formou navýšení nadační jistiny Nadace Experientia. Podobné dary však nesou i omezení jejich využití. Navýšení nadační jistiny je netypickou formou daru finančních prostředků do nadace. Dochází totiž k limitaci volnosti v nakládání s takovými prostředky ze strany zvolené nadace.

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Případ řeší

Zdravý Rožnov

Komu se ozvat?

Aneta Valasová

Právník

Stážista

Lenka Prágerová