Usnadňujeme úřadům zveřejňování smluv

Dne 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon o registru smluv. Města, kraje, příspěvkové organizace či státní a obecní firmy budou nyní odpovědné za zveřejnění svých smluv v registru pod záštitou Ministerstvem vnitra.

Bude platit, že nezveřejněná smlouva hodnotou převyšující 50 000 Kč není platná. Neplatnost smlouvy by pak mohla zapříčinit například nutnost nového vyjednávání či navrácení dotace. Aby se veřejné instituce tomuto nebezpečí vyhnuly, pořádáme školení a pomáháme jim nastavit interní proces zveřejňování smluv. Tím se snižuje administrativní zátěž a zároveň předchází pochybením.

Ozvěte se nám

Martin Fadrný s vámi rád probere ceny našich služeb a možnosti spolupráce. Napište nebo zavolejte: martin.fadrny@frankbold.org, + 420 775 154 079.

Řešení problému   Další souvislosti

Řešení problému

 

Pořádáme školení

Naše školení již absolvovalo víc než 1000 účastníků. Díky tomu známe obvyklé problémy, se kterými se obce, příspěvkové instituce i městské firmy potýkají a máme pro ně připravená konkrétní řešení. Nabízíme následující školení: 

Registr smluv na míru
Registr smluv v praxi
Školení ve spolupráci s dalšími institucemi (OTIDEA, Aliveas, VISK)

 

Školení k registru smluv, pořádané Frank Bold, lze jen doporučit. Lektor se podrobně věnoval nejen výkladu jednotlivých ustanovení zákona, ale posluchačům nastínil i možný dopad zákona do praxe a hlavně možná řešení problémů, které veřejné správě zákon v počátcích aplikace přinese. Lektor zároveň svým výkladem navodil řadu myšlenek k zamyšlení- zejména těch, souvisejících se zavedením opatření v organizacích veřejné správy tak, aby vedly k bezproblémovému naplnění požadavků zákona o registru smluv.
Mgr. Ivan Kejík, LLM, MBA
Městský úřad Břeclav

Čtěte také další reference 

Vytváříme metodiky a interní předpisy

Subjektům, na něž se zákon vztahuje, pomůžeme vytvořit metodiky a interní předpisy pro zveřejňování smluv. Zajistíme nastavení interního procesu tak, aby byly příprava smluv i jejich zveřejňování časově úsporné a zároveň se minimalizovala možnost pochybení. Speciální péči budeme věnovat ochraně nezveřejnitelných údajů a otázce elektronických smluv. (Čtěte, co by vše měl obsahovat vnitřní předpis pro registr smluv.)

Ochrana osobních údajů a obchodní tajemství

Jsou údaje, které publikovaná smlouva musí obsahovat, a jiné, které se v ní naopak vyskytovat nesmějí s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodního tajemství a duševního vlastnictví. Pomáháme úřadům tyto údaje identifikovat, porozumět smyslu jejich ochrany a zohlednit ji při zveřejňování.

Vyřešíme otázku písemné formy smluv

Většina smluv, faktur a objednávek je dnes vyhotovována v elektronické podobě. Zároveň zákon o registru smluv vyžaduje formu písemnou. V jakých případech je elektronická forma považována za písemnou? Je vždy nutná datová schránka, elektronický podpis, nebo stačí e-mail? Povinným subjektům nabízíme posouzení existujících možnosti z právního hlediska.

Navrhujeme vzorové smlouvy

Povinným subjektům nabízíme vytvoření vzorových smluv, které budou obsahovat vhodná smluvní ujednání a doložky. Posoudíme, zda se na vaše konkrétní smlouvy a dodatky k nim vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv.

Nabízíme podporu on-line a po telefonu

Jsme připraveni na velké množství konkrétních otázek, které se objeví s uvedením zákona do praxe a bude je potřeba rychle vyřešit. Proto nabízíme jako službu online konzultace. Součástí služby může být i zřízení přímé linky, na kterou se mohou odpovědní pracovníci obracet se svými dotazy.

Informujeme povinné subjekty

Týká se zákonná povinnost i vás? Řadu odpovědí na vaše otázky najdete mezi články na našem webu Frank Bold Advokáti. O novinkách a praktických tipech informujeme také v našem newsletteru. Chcete dostávat aktuální informace o zákonu zdarma do své schránky? Přihlaste se prostřednictvím tohoto formuláře:

 


Souvislosti

Transparentností proti nepořádku a korupci

Za myšlenkou registru smluv stojí požadavek transparentního hospodaření veřejných institucí. Prostřednictvím registru smluv má mít veřejnost přístup ke smlouvám týkajícím se hospodaření s veřejným majetkem a tím i lepší možnost vykonávat nad ním kontrolu. Kontrola veřejnosti je jedním z faktorů sloužících jako prevence korupčního jednání. Pomineme-li riziko korupce, má transparentnost ještě jeden podstatný efekt: může zásadně pomoci obcím, městům a krajům, které vlastní městské firmy a příspěvkové organizace, zpřehlednit finanční toky těchto institucí.

Transparentní města

Řada obcí a dalších subjektů začala zveřejňovat smlouvy a další dokumenty ještě před tím, než jim k tomu zákon dal důvod. Z jejich zkušenosti vyplývá, že nyní vyřizují méně žádostí o informace a také méně stížností plynoucích z nedůvěry a podezření na nehospodárnost. Databázi smluv na internetu často využívají i samotní zaměstnanci dané instituce. Přečtěte si, jaká je zkušenost tří otevřených měst.

Naše expertíza

Během celého legislativního procesu jsme zákon připomínkovali, vyjadřovali jsme se k pozměňovacím návrhům a vypracovali řadu analýz, které reagovaly na nejasnosti jednotlivých a ustanovení zákona. 

S implementací zákona do praxe pomáháme jak obcím, krajům, příspěvkovým organizacím tak i městským či státním firmám. Spolupracujeme také s iniciativou Starostové pro transparentnost, která sdílí praktické zkušenosti obcí s využíváním registru smluv, a jsme členy platformy Otevřená města, která usiluje o větší otevřenost radnic.

Jsme také autory knižního komentáře k zákonu o registru smluv, který vyšel na podzim 2016 v nakladatelství C. H. Beck.