Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Co změnil nový zákon o ochraně ovzduší?

Aktuálně

Dne 1. září 2012 nabyl účinnosti jeden z významných předpisů v oblasti ochrany životního prostředí – nový zákon o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.). Jaké nejdůležitější změny přinesl?

  • Stacionární zdroje znečištění se již nedělí na malé, střední, velké a zvláště velké. Nově jen na vyjmenované a nevyjmenované. Na provozovatele vyjmenovaných zdrojů se vztahuje přísnější úprava.
  • Dřívější krajské a místní programy snižování emisí končí – nově se budou pořizovat pouze národní programy.
  • Byly zrušeny regulační plány při smogové situaci – ty stávající ztratí platnost 1. ledna 2014.
  • Menší zdroje znečištění nově již nekontrolují obecní úřady, ale obecní úřady s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí.
  • Byla vypuštěna úprava ochrany proti zápachu a světelnému znečištění. Úprava ochrany ozónové vrstvy přešla do zákona č. 73/2012 Sb.
  • Bylo omezeno, jaké domácí kotle se budou moci prodávat, a to maximálním množstvím emisí, které nesmí daný kotel při svém provozu překročit. První limity začnou platit od roku 2014, přísnější od roku 2018. Od roku 2022 již jsou stanoveny i limity na používání kotlů v domácnostech – po tomto datu bude nutné kotel vyměnit.

Změn proběhla ještě celá řada. Aktualizované návody, jak postupovat, najdete v online právní poradně v sekci Ochrana ovzduší a vod. Průběžně budeme tuto sekci doplňovat. 

Obecně lze novou úpravu hodnotit kladně.

Patrně nejproblematičtějším místem je fakt, že téměř po 2 měsících od začátku účinnosti stále chybí prováděcí vyhlášky, které upraví například emisní limity.