ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

EPS připomínkoval Etický kodex úředníků

Aktuálně

EPS připomínkoval návrh Ministerstva vnitra na takzvaný Etický kodex úředníků. Etický kodex by měl být podle předkladatele mimo jiné nástrojem boje proti korupci.

Podle EPS je prozatím návrh z hlediska ochrany před korupcí a klientelismem nedostatečný.

Podle názoru EPS by Etický kodex měl zcela jednoznačně předepisovat, jak by se úředníci měli chovat v situacích, ve kterých dochází ke snahám ovlivňovat jejich rozhodnutí politickými tlaky nebo korupcí, a to včetně korupce nadřízených.

Takovýto návod by usnadnil situaci těm, kteří s korupcí bojovat chtějí, a zkomplikoval život korupčníkům ať už vně úřadu nebo i mezi úředníky samotnými.

Návrh by měl zejména pracovat s tzv. whistleblowingem jakožto významným protikorupčním návrhem.

Formulace těchto doporučení by měla vycházet z analýz ministerstva a také z analýz a zkušeností nevládních organizací jako jsou Transparency International, Oživení a další.

Podle EPS je také důležité, aby se kodex promítl závazným způsobem do pracovních řádů úřadů tak, aby byl vymahatelný. Vláda by také měla udělat maximum pro urychlené přijetí kvalitního zákona o úřednících, na který by kodex mohl navazovat.

Připomínky EPS zde.

Analýza EPS k problematice odpovědnosti úředníků.
Analýza Transparency International ČR k problematice whistelblowingu.