Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Jak hodnotí Frank Bold energeticko-klimatické plány z pohledu energetických komunit?

Aktuálně

Jak dosáhnout naplnění vlastních energeticko-klimatických cílů si státy stanovují prostřednictvím svých Národních energeticko-klimatických plánů (NECP). V našem třídílném miniseriálu jsme analyzovali jak k němu a především ke komunitní energetice přistupuje Česká republika i její sousedé. Jak jsou na tom další vybrané státy a jaké je naše celkové hodnocení čtěte v tomto článku.

Maďarsko

Inspiraci pro vytvoření efektivního rámce komunit můžeme ovšem najít i v zemích V4, konkrétně v Maďarsku. Podpora energetických komunit dle plánu představuje nejdůležitější úkol v rámci podpory decentralizace energetiky a posilování energetické nezávislosti zákazníků. Plán reflektuje sílící poptávku od zákazníků po pořízení vlastních zdrojů obnovitelné energie, zejména fotovoltaiky. Zelená energie by rovněž měla nahradit neefektivní systémy dálkového vytápění, přičemž komunitní vlastnictví lokálně tepelných zdrojů může sloužit jako nástroj ke snížení energetické náročnosti budov.

Řecko

Komunitní energetika v plánu Řecka zastává velmi důležité místo napříč energetickými sektory, a má přesah do podpory cirkulární ekonomiky. Primárně hrají energetické komunity v řeckém plánu dvojí roli. Jednak podpořit širší implementaci malých obnovitelných zdrojů a energetických úspor a jednak motivovat zákazníky k aktivní participaci na energetickém trhu, kterou mají usnadnit technologie. Prostřednictvím smart meteringu a využívání „smart“ aplikací pro monitoring a management dat plánuje Řecko implementovat koncept smart cities a podpořit tak nejen bioklimatickou restrukturalizaci měst, ale i zvyšování životního standardu koncových zákazníků.

Řecko si stanovilo nejen obecné, ale i kvantitativní cíle pro komunity. Skrze samovýrobu a systém net metering chce do roku 2030 pokrýt 600 MW vlastní spotřeby, ideálně pak dosáhnout 1GW instalované kapacity pomocí komunitní energetiky. Participace komunity v systému net metering by měly maximalizovat benefity pro lokální ekonomiku. Plán tudíž myslí i na faktické posilování role koncových zákazníků a komunit,

Hodnocení reflexe energetických komunit ve finálních NECP

Z hodnocení Evropské komise a analýzy plánů jednotlivých států vyplývá, že většina států EU ve svých Národních energeticko-klimatických plánech problematiku komunitní energetiky spíše opomíjela. Na druhou stranu se lze inspirovat u více než třetiny členských států, které pro komunitní energetiku nastínily jasnou vizi. Ze zmíněných příkladů jde například o stanovení kvantitativních cílů na instalovanou kapacitu, efektivní podpůrné programy a finanční mechanismy či podporu vstupu na trh spotřebitelům.

Většina ze zemí žluté či červené barvy v grafice níže si své hodnocení vysloužila především kvůli absenci podrobnějšího rámce pro naplňování vize v komunitní energetice. Tyto rámce mohou být samozřejmě více rozpracovány na národní úrovni, jako v případě Polska. Nicméně pokud mají finální verze NECP představovat závazné a konkrétní plány v energetice do roku 2030, je v některých případech až absence jakékoliv podpory je poměrně alarmující.

Vytvoření grafiky proběhlo na základě hodnocení NECP od Evropské komise a analýzy plánů jednotlivých států.


Autor

David Blažek, expertní skupina Frank Bold