ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Jak si u veřejných zakázek pohlídat kvalitu? část 2

Aktuálně

V říjnovém čísle časopisu PRO města a obce vyšel další díl článku zabývajícího se kvalitativními kritérii ve veřejném zadávání.

Článek se zaměřuje na kvalifikační předpoklady a doporučení, jak s jejich pomocí pohlídat kvalitu získaného plnění nebo zohlednit další kritéria.

Definováním kvalifikačních předpokladů uchazečů dává zadavatel najevo, jaké požadavky musí dodavatel splňovat, aby byl schopen dodat službu, dodávku nebo postavit stavbu dle zadavatelových představ. Zadavatel potřebuje v zadávací dokumentaci definovat:

  • schopnosti uchazečů vykonávat určité povolání, poskytovat specifickou službu nebo realizovat dodávku, pro jejíž splnění má být odborně připraven, a zároveň
  • předpoklady, jejichž splnění odůvodňuje domněnku, že uchazeč bude schopen poskytnout zadavateli požadovanou službu, provést stavební práce nebo splnit dodávku. 

V současnosti lze kvalifikační předpoklady definovat nad rámec zákona pouze v omezené míře. 

V praxi se rozlišují čtyři skupiny kvalifikačních předpokladů: základní, profesní, ekonomické a finanční, technické. Článek se zaměřuje především na profesní a technické předpoklady.

Čtěte v časopise PRO města a obce.