ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Jak si u veřejných zakázek pohlídat kvalitu? část 3

Aktuálně

V listopadovém čísle časopisu PRO města a obce vyšel třetí a poslední díl článku zabývajícího se kvalitativními kritérii ve veřejném zadávání.

Třetí díl článku se zabývá především kritérii hodnocení nabídek.

Kritéria hodnocení nabídek jsou měřítka nebo hodnoty, podle nichž zadavatel posuzuje nabídky uchazečů. Hodnotící kritéria mohou být objektivní, tj. vyjádřitelná číslem, nebo subjektivní, která podléhají dojmům a nejsou přímo měřitelná. V současné době je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky ekonomická výhodnost nebo nejnižší nabídková cena. Pokud se zadavatel rozhodne pro zadání veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky, musí stanovit dílčí hodnotící kritéria, podle kterých nabídku uchazeče vyhodnotí.

Článek rovněž uvádí příklady z praxe pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky.

Čtěte v časopise PRO města a obce.