ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Komentář Pavla France: Nenechme si líbit, že si Vláda dělá, co chce

Aktuálně

Vláda o víkendu vyhlásila nouzový stav, přestože neexistuje žádný zákonný důvod proto, aby tak mohla učinit. Zákaz vycházení po 21:00, zákazy provozování živností a celá řada dalších velice zásadních zásahů do základních práv a svobod nás občanů vydala vláda bez jakéhokoliv zákonného zmocnění. Podle Ústavy přitom výkonná moc nesmí dělat nic, co jí zákon neumožňuje.

Těmito principy jsme chráněni my občané před státní svévolí a zlovůlí. Podle zákona nouzový stav může být vyhlášen pouze se souhlasem našich zástupců, kteří sedí v Poslanecké sněmovně. A ta souhlas Vládě odmítla vydat.

Odhlédněme v tomto momentě od toho, jak velké riziko by hrozilo, pokud by nouzový stav skutečně skončil. Lze důvodně předpokládat, že již tento čtvrtek by Sněmovna souhlasila s opětovným zavedením nouzového stavu, ale s nejvyšší pravděpodobností s radikálně jinak nastavenými podmínkami, protože aktuální zákazy a omezení se nejeví jako příliš účinné.

V každém případě platí, že v momentě, kdy vládě žádný zákon nedává právo vyhlásit nouzový stav bez souhlasu Poslanecké sněmovny, je třeba zákon dodržet a respektovat. V opačném případě neplatí pravidla vůbec pro nikoho. A demokracie nefunguje bez dodržování pravidel hry. V tom případě se demokracie překlápí do chaosu a tyranie silnějšího.

Proto jsme se za Frank Bold připojili k hromadné výzvě advokátů, aby nouzový stav byl zrušen. Proto jsme se obrátili na celou řadu ústavních právníků, kteří potvrdili, že náš právní názor je zcela správný. Ve spolupráci s řadou neziskových organizací se v těchto dnech obracíme s apelem na vládu a poslance, aby zjednali nápravu.

Jako občané vědomí si svých práv, bychom se měli ozvat a psát svým poslancům a žádat je, aby celou věc předali Ústavnímu soudu a na nejbližším zasedání zrušili nouzový stav a případně souhlasili s nouzovým stavem novým. Ale již čistě a jasně dle zákona povoleným způsobem zavedení nouzového stavu.

Nenechme si líbit, že si Vláda dělá, co chce.