ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Martin Fadrný na konferenci Právo ve veřejné správě

Aktuálně

Na začátku listopadu vystoupil Martin Fadrný na konferenci Právo ve veřejné správě s praktickým návodem na to, jak používat registr smluv. Jeden z postupů, které Martin Fadrný úřadům doporučil, jsme zpracovali do krátkého článku na stránce Frank Bold advokátů: Jak na obchodní tajemství ve smluvách v registru.

Martin Fadrný školí zaměstnance veřejné správy, jak registr používat tak, aby eliminovali zbytnou administrativu, právní rizika a chyby. Co si sám o registru smluv myslí, si můžete přečíst například v tomto rozhovoru.