Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Martin Fadrný na konferenci Právo ve veřejné správě

Aktuálně

Na začátku listopadu vystoupil Martin Fadrný na konferenci Právo ve veřejné správě s praktickým návodem na to, jak používat registr smluv. Jeden z postupů, které Martin Fadrný úřadům doporučil, jsme zpracovali do krátkého článku na stránce Frank Bold advokátů: Jak na obchodní tajemství ve smluvách v registru.

Martin Fadrný školí zaměstnance veřejné správy, jak registr používat tak, aby eliminovali zbytnou administrativu, právní rizika a chyby. Co si sám o registru smluv myslí, si můžete přečíst například v tomto rozhovoru.