Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Obce mohou čerpat dotace na pořízení územních plánů a studií

Aktuálně

Chcete aby vaše obec měla promyšlený územní plán, ale nemáte prostředky a finance na to takový plán pořídit?

Ministerstvo místního rozvoje na konci minulého roku vyhlásilo tři dotační výzvy, které slouží k podpoře pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - konkrétně územních a regulačních plánů a územních studií. Obce mohou díky těmto programům čerpat dotace v celkové hodnotě přes 1mld Kč.

1) Územní plány

Územní plán je základní koncepční dokument, který stanoví rozvoj území obce.  Má vliv na rozhodování stavebního úřadu co do umístění záměrů a je závazný pro vydávání územních rozhodnutí. Nelze tedy vydat územní rozhodnutí pro záměr, který je v rozporu s územním plánem.

Výzva se vztahuje na zpracování územních plánů a zpracování změn územních plánů, s datem ukončení příjmu žádostí do 31. 3. 2017. Čerpání dotačního programu lze realizovat pouze na území obce s rozšířenou působností.

2) Regulační plány

Regulační plán  je součást územně plánovací dokumentace, který stanovuje podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plány se zpracovávají jen pro část obce a jsou mnohem podrobnější.

Výzva je zaměřená na zpracování regulačních plánů nenahrazujícího územní rozhodnutí z vlastního podnětu obce, rovněž s datem ukončení příjmu žádostí do 31. 3. 2017. Čerpání dotačního porgramu na pořízení regulačnícho plánů lze opět realizovat pouze na území obce s rozšířenou působností.

3) Územní studie

Územní studie ověřuje možnosti a podmínky změn v území. Slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje a k pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn.

Žádosti je možné podávat do 31. 3. 2017. Územní studie musí být zaměřeny na:

  • veřejnou infrastrukturu (a to technickou a dopravní infrastrukturu ve vazbě na TEN-E a TEN-T nebo na záměry z PÚR, nebo na veřejná prostranství),
  • na řešení krajiny.

Územní studie lze realizovat na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Další informace najdete na webu MMR.

Čtěte také: