Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Podali jsme stížnost na amnestii u Evropského soudu pro lidská práva

Aktuálně

Za poškozeného ji podal advokát naší partnerské kanceláře Šikola & Partneři Pavel Černý za mohutného přispění našich stážistek Terezy Domčíkové a Doniky Zůbkové a stážisty Petra Suchánka.

Po zamítnuté ústavní stížnosti jsme za klienta, kterého společnost Private Investors připravila o půl milionu korun, podali stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.

Stížnost směřuje proti článku 2 amnestie. Namítáme v ní zásah do vlastnického práva a zásah do práva na spravedlivý proces.

Manažeři makléřské společnosti Private Investors byli v roce 2010 Městským soudem v Praze odsouzeni za trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku. Svým klientům způsobili škodu 800 milionů korun a soud jim uložil trest odnětí svobody v délce tří let a šesti měsíců, a zároveň rozhodl o nárocích na náhradu škody, které uplatnili poškození klienti. Obžalovaní se proti rozsudku odvolali, rozsudek tedy nenabyl právní moci a odvolání obžalovaných začal projednávat Vrchní soud v Praze.

Na základě amnestie tehdejšího prezidenta České republiky Václava Klause v roce 2013 soud trestní stíhání obžalovaných zastavil. Klient naší partnerské kanceláře, stejně jako další téměř dva tisíce poškozených, tak byli zbaveni možnosti uplatnit v rámci trestního řízení svůj nárok na náhradu škody. Stát neposkytl ochranu vlastnickému právu poškozených a porušil rovnost účastníků řízení ve prospěch obžalovaných.

Ústavní soud zamítnutím naší stížnosti v podstatě řekl, že s tím nemůže nic udělat, tedy že v České republice proti takové situaci neexistuje žádná obrana. Je-li tomu tak, jedná se o porušení Úmluvy o ochraně lidských práv. Není v souladu s úmluvou, aby zde byl nějaký akt prezidenta nebo kohokoliv jiného a nebyla proti němu možná žádná obrana. Podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku nám zbylo jako poslední možnost, jak se pokusit chybu napravit.

Přečtěte si také článek na ČT24.