Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Pozvánka na odborný pracovní seminář

Aktuálně

Komise pro životní prostředí Akademie věd si Vás dovoluje pozvat na odborný pracovní seminář

Zdravotní rizika znečištěného životního prostředí Moravskoslezského kraje

středa 21. 11. 2012, 13:00–16:00 hod.
sál 206, II. patro
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Analýza znečištěného ovzduší prokazuje, že podstatná část ČR je ovlivňována ovzduším znečištěným lokálními topeništi, která používají pevná paliva.

Specifická situace je v MSK, která je působena patrně zastaralými provozy těžkého průmyslu, specifickou meteorologickou situací a dálkovým transportem.

Prokázaným důsledkem současného znečištění ovzduší je zvýšení nemocnosti dětí předškolního věku, asthma bronchiale u dětí  a kardiovaskulární úmrtnosti. Současná nepříznivá environmentální zátěž, které není podle našeho názoru věnována náležitá pozornost, bude ovlivňovat zdravotní stav populace MSK patrně i příštích 20-30 let.

Proto by měla být přijata na úrovni vlády ČR koncepce, jaký průmysl zde má být dlouhodobě rozvíjen a jakým způsobem bude zajištěna jeho modernizace např. do r. 2020.

PROGRAM

13:00 Progam Slezsko – plán a skutečnost
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, C.Sc., CŽP UK

13:20 Znečištění ovzduší na Ostravsku – důsledky pro zdraví populace
MUDr. Radim Šrám, Dr.Sc., ÚEM AV ČR

13:50 Fakta o vysoké prevalenci bronchiálního astmatu u dětí v Ostravě Radvanicích/Bartovicích
MUDr. Miroslav Dostál, Dr.Sc., ÚEM AV ČR

14:10 PAU vázané na různě veliké částice atmosférického aerosolu
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. – PF UK 

14:30 Evropský projekt CITI-SENSE
PhDr. Ivan Gabal, GAC

14:50 Ostravské ovzduší – mýty a realita
Ing. Jan Topinka, Dr.Sc., ÚEM AV ČR

15:00   Diskuse

16:00   Závěr

Těšíme se na vaši účast!

MUDr. Radim Šrám, Dr.Sc.
předseda Komise pro životní prostředí AV ČR

Vyřizuje:
Irena Vítková, Odbor popularizace vědy a marketingu, SSČ AV ČR, tel.: 221 403 289, 775 269 169, e-mail: vitkova@ssc.cas.cz