Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Rok od havárie na Bečvě: Frank Bold žádá přijetí nápravných opatření

Aktuálně

Od ekologické havárie na řece Bečvě uplynul letos v září více než rok, situace se však nezlepšila a viník stále není známý. Místní a ekologické organizace i proto podali žádost o uložení nápravných opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě. Vzhledem k expertíze na právo a ochranu životního prostředí napříč expertní skupinou Frank Bold se k této žádosti připojila také její nezisková část Frank Bold Society.

V rámci zahájeného řízení organizace žádá, aby Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila tomu, kdo bude v řízení shledán odpovědným za únik znečišťujících látek do Bečvy, přijmout odpovídající nápravná opatření. Ta by měla být stanovena na základě náležitého průzkumu aktuálního stavu řeky, studie proveditelnosti, zahrnovat i následný monitoring stavu řeky a opatření k snížení rizika opakovaného vzniku ekologické újmy. Než bude tento odpovědný viník určen, navrhuje Frank Bold Society, aby nápravná opatření zajistila ČIŽP.

Už dříve přitom zpracovala advokátní kancelář Frank Bold Advokáti (taktéž člen Frank Bold) v rámci jejího zapojení do expertní skupiny svolané místopředsedkyní Senátu Jitkou Seitlovou analýzu právní úpravy zvládání havárií na vodách. Konkrétní návrhy si můžete přečíst zde.  

„Z analýzy vyplynulo, že aktuální právní úprava řešení ekologických havárií je velmi složitá a mnohdy nejasná, což by měla navrhovaná zlepšení změnit. Jde především o vyjasnění stávající právní úpravy a jasné zakotvení kompetencí při řešení havárií na vodách,” říká advokátka Lenka Hlaváčová, Frank Bold Advokáti.