Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Seminář k registru smluv na míru

Aktuálně

V červenci tohoto roku začnou mít obce s rozšířenou působností, kraje, městské firmy, vysoké školy či příspěvkové instituce povinnost zveřejňovat smlouvy v online registru smluv. Pokud tak neučiní, budou jejich smlouvy považovány za naplatné. Na školení Registr smluv společně projdeme proces zveřejňování smluv. Budeme se soustředit zejména na nejasné situace a prakticky si ukážeme, jak je řešit.

Máte-li zájem o školení na míru, napište nám na hana.sotoniakova@frankbold.org.

Školení je určeno pro zástupce územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a městských či státních firem, na které se zákon o registru smluv vztahuje. Během jednoho semináře můžeme proškolit všechny subjekty, které zákonu o registru smluv ve vaší obci poléhají.

Cílem semináře je dát praktický návod jak se připravit na povinnost zveřejňovat smlouvy podle nového zákona o registru smluv, který vstoupí v účinnost 1. července 2016. Seminář odpoví na základní praktické otázky:

 • kdo musí podle zákona zveřejňovat smlouvy, 
 • jaké smlouvy a jaké údaje se zveřejňují a jaké nikoliv, 
 • jak v praxi řešit limit 50 tisíc Kč pro zveřejnění smlouvy, 
 • jak v rámci mantinelů zákona chránit obchodní tajemství a další citlivé údaje, 
 • jaká jsou rizika uplatnění sankčního mechanizmu a jak jim předejít, 
 • jak si upravit povinnosti a rizika související se zveřejňováním ve smlouvách. 

Seminář také nabídne některé praktické tipy a postupy založené na zkušenostech českých a slovenských obcí a organizací, které smlouvy zveřejňují.

Tip na další školení: školíme také Registr smluv v praxi

 

Pro koho je školení vhodné?

 • zástupce krajů a obcí s rozšířenou působností,
 • zástupce městských a státních firem a příspěvkových institucí,
 • veřejné a výzkumné instituce a veřejné vysoké školy,
 • obecně prospěšné společnost založené státem nebo obcemi,

Jak dlouho školení trvá

 • ideální doba semináře jsou 3 hodiny, můžeme ho však přizpůsobit vašim potřebám a požadavkům.

Co se na školení dozvíte?

 • Jaká je podoba nového zákona v praxi.
 • Vymezení povinných subjektů, výjimek a hraničních případů.
 • Kvalifikace smlouvy ke zveřejnění, výjimky, praktická aplikace.
 • Jak chránit obchodní tajemství a další citlivé informace v rámci zákona, praktická aplikace.
 • Praktické implikace sankce neplatnosti, ochrana, předcházení rizikům smluvními doložkami.
 • Jak by měl vypadat interní předpis pro zajištění zveřejňování smluv. 
 • Jak nakládat se smluvními doložkami.
 • Praktické tipy a zkušenosti z praxe subjektů v ČR a na Slovensku.

Kdo školení povede?

   Libor Jarmič, právník konsorcia Frank Bold

Libor Jarmič je členem týmu specializovaného na veřejné právo a podporu obcí při zavádění principů dobré správy. Věnuje se zejména stavebnímu právu, územním plánům, správnímu právu, právu na informace, právu životního prostředí, spolkovému právu a protikorupčnímu poradenství. V těchto tématech školí zástupce úřadů a samospráv, studenty práv i veřejnost.

   Martin Fadrný, právník konsorcia Frank Bold

Martin Fadrný vede tým právníků v programu zaměřeném na průhledné nakládání s veřejnými prostředky a good governance veřejných institucí a státních a obecních firem. Podílel se na přípravě analýz a stanovisek k jednotlivým zněním návrhu zákona o registru smluv v průběhu jeho projednávání Poslaneckou sněmovnou. Je členem představenstva brněnské městské firmy SAKO a.s.

 

Fotografie ze školení

Školení Registr smluv - Frank Bold Školení Registr smluv - Frank Bold

Více informací o školení k registru smluv a dalším službám najdete na webu Frank Bold Advokáti.

Reference k našim školením:

Národní divadlo:

"Školení nám přineslo základní seznámení s problematikou zákona o registru smluv a užitečné shrnutí povinností, které nám zákon ukládá. Školení bych doporučila dalším zájemcům."

Ing. Tamara Čuříková
Správní ředitelka

Městský úřad Prachatice

"Školení bylo vedeno profesionálně. Lektor se věnoval jednotlivým ustanovením zákona o registru smluv, které se dotýkaly pracovních činností účastníků školení a organizací, které je na školení vyslaly. Během školení pokládali účastníci dotazy, které byly ve většině případů ihned zodpovězeny. Školní splnilo svůj účel - včas informovat a připravit se k datu účinnosti výše uvedeného zákona. Mohu ho vřele doporučit."

Ing. Milan Batysta
Vedoucí odboru kancelář starosty

Městský úřad Sokolov

"Děkuji za seminář s panem Fadrným, který všem zúčastněným značně osvětlil problematiku zákona o registru smluv. Seminář naplnil naše očekávání a byl pro nás prospěšný."

Richard Přibyl
Oddělení kanceláře starosty

"Přínosné školení na dané téma, dostatečné svým rozsahem i  obsahem. Kvalifikovaný školitel, s příjemným vystupováním a hlavně znalý problematiky, který umí reagovat na konkrétní dotazy."

Vladimír Cabalka
Vedoucí odboru vnitřní správy 

Městský úřad Břeclav

"Školení k registru smluv, pořádané Frank Bold, lze jen doporučit. Lektor Mgr. Libor Jarmič se podrobně věnoval nejen výkladu jednotlivých ustanovení zákona, ale posluchačům nastínil i možný dopad zákona do praxe a hlavně možná řešení problémů, které veřejné správě zákon v počátcích aplikace přinese. Lektor zároveň svým výkladem navodil řadu myšlenek k zamyšlení- zejména těch, souvisejících se zavedením opatření v organizacích veřejné správy tak, aby vedly k bezproblémovému naplnění požadavků zákona o registru smluv."

Mgr. Ivan Kejík, LLM, MBA
Vedoucí odboru kanceláře tajemníka

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

"Toto školení pro mě bylo rozhodně přínosem. Plno informací získaných na školení jsem během přípravy a zavedení registru smluv na našem úřadě využil. Zúčastnil jsem se několika obdobných seminářů a školení pana Fadrného bylo, co se týká praktické stránky věci, jedno z nejlepších."

Jaroslav Katuš
Odbor investic a správy majetku

Městská část Praha 7

"Školení k zákonu o registru smluv bylo přínosné. Lektor byl sdílný a k tématice přistupoval velmi prakticky a flexibilně vzhledem k cílové skupině škol (příspěvkových organizací) jako povinných subjektů."


Zdeňka Jiroušková,
Městská část Praha 7, odbor školství

Městský úřad Louny

"Děkuji za seminář, který byl na našem úřadu realizován. Chci moc vyzdvihnout jeho vysokou kvalitu a profesionalitu přednášejících. Seminář nám velmi pomohl se v dané problematice zorientovat a celou problematiku uveřejňování smluv v registru smluv osvětlil."

Ing. Renáta Čapková
tajemnice Městského úřadu Louny

Nemocnice Nové Město na Moravě

"Školení bylo na velmi dobré úrovni a mělo přínos pro moji práci."

Ing. Stanislav Špaček
interní auditor, Ředitelství nemocnice 

Nemocnice na Bulovce

"Velice rád napíšu kladné hodnocení celého školení, kterým nás provedl pan Mgr. Martin Fadrný. Jeho odborná a právní erudice, jakož i příprava na konkrétní školení k tématu Registr smluv byla mimořádně vysoká. Používal praktické příklady pro názorné pochopení dané problematiky. Jeho projev byl všem srozumitelný, a byl zvládnutý i po stránce didaktické. Určitě jeho školení doporučím svým kolegům z jiných pracovišť. Celkově hodnotím úroveň školení jako mimořádně vysokou a přeji právní kanceláři Frank Bold hodně úspěchů a spokojených klientů."

Ing. Radim Chyba

Městské služby Litomyšl s.r.o.

"Školení pro mě bylo velice přínosné. Objasnila jsem si některá specifika. Jsem ráda, že se mohu i nadále obracet na školícího s případnými nejasnostmi."

Kyselová Jitka
Ekonomka 

Státní veterinární ústav Jihlava

"Děkuji za kvalitní školení k tématu registru smluv."

Pavel Vodrážka
Odborný pracovník oddělení virologie 

Domov Kamélie Křižanov

Užitečné a praktické. Dobře a přehledně zpracovaná prezentace."

Mgr. Silvie Tomšíková
Ředitelka

Základní škola a Mateřská škola Kladno

"Ačkoli nejde o jednoduché téma (záležitost je stále ještě ""v pohybu""), byl seminář zajímavý zejména s ohledem na celkové působení lektora - dokázal vtipně odlehčovat, aniž by ale snižoval informační hodnotu semináře."

Mgr. Jaroslav Feřtek
Základní škola a Mateřská škola Kladno


Technické služby města Olomouce, a.s.

Školení plně splnilo má očekávání a pomohlo mi zlepšit orientaci v dané problematice. 

Ing. Miloslav Sobotka 
Vedoucí obchodního úseku