ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Setkání absolventů stáže Frank Bold očima současné stážistky

Aktuálně

Ve čtvrtek 5. listopadu se v brněnském sídle Frank Bold uskutečnilo netradiční setkání. Pozvánku dostali všichni stážisté a to jak současní, tak především ti bývalí.

Vše vypuklo krátce po 18. hodině uvítáním hostů, mezi nimiž byl i host velmi vzácný – JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudkyně Ústavního soudu, známá svým zájmem o oblast lidských práv.

Večerní program začal milým ohlédnutím za stáží. Shlédli jsme prezentaci z fotek napovídajících, jak stáž v průběhu časů vypadala. Měnili se nejen lidé, ale i prostory. Dozvěděli jsme se, že od roku 2005 si Frank Bold počítá již 160 absolventů stáže, z nichž 15 se stalo členy jeho týmu.

Důležitým bodem celého večera byla debata s Kateřinou Šimáčkovou o etických dilematech v právu. Kateřina Šimáčková má mnohaleté zkušenosti z advokacie, justice i vysokoškolské výuky. V současnosti vyučuje na Katedře ústavního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a zastává funkci soudkyně Ústavního soudu.

Během diskuse vyjádřila názor, že úvahy o právnické etice by se měly odehrávat na poli otázek, ne odpovědí, a že tyto úvahy přísluší těm, kteří sami chtějí opravdu jednat správně. Úvahy o etice jsou prvním krokem na správné cestě. Lidé se více soustředí na to neudělat hřích, než na to udělat dobrou věc, přičemž je třeba najít rovnováhu mezi těmito cestami.

Fotografie: Jakub Holas

Podle Kateřiny Šimáčkové právu ubližujeme především tím, když od něj očekáváme, že bude morálnější než obvyklá morálka. Nemůžeme se zlobit na právníky, že nezbaví zemi korupce – to musíme udělat my sami. Plané moralizování, aniž bychom sami morálně žili, nevede nikam.

S čím se paní doktorka často setkává, je určitý morální nihilismus v právu. Spousta právníků chápe právo jako prostý nástroj – právní pravidlo je morálně neutrální a my s ním pouze musíme nějak pracovat. Ale je velmi nebezpečné, pokud si při práci s právem neuvědomujeme či si nepřipustíme, že svými hodnotami jeho tvorbu či aplikaci ovlivňujeme. Lepší je vědět, jakou hodnotovou orientaci máme, protože pak si můžeme dát sami na sebe pozor. Právo a soudní rozhodování rozhodně není technologie prostá všech hodnot. Proto je přínosné, když je složení soudců pestré co do hodnot, které následují.

Především v oblasti lidských práv dokáže více ten, kdo je schopen použít lidské empatie, poznat, komu bylo do práva zasaženo víc. Kateřina Šimáčková také narazila na otázku, co charakterizuje pravého právního profesionála. Ten se podle ní pozná tak, že dokáže dovést strany ke smírnému řešení raději než před soud.

Doktorka Šimáčková velmi podporuje různé právní kliniky a stáže pro nevládní organizace, protože je přesvědčená o tom, že emotivní zážitek je při učení etice silnější než pouhá racionální úvaha. Navíc jsou právní kliniky pro studenty velmi přínosné, neboť člověk pozná právo v praxi a hodně se toho naučí sám o sobě. I z toho důvodu Kateřina Šimáčková dlouhodobě podporuje stáž ve Frank Bold.

Po debatě byl všem naplno dán prostor využít večer k zajímavým rozhovorům u sklenky vína. Stážisté se mohli, v některých případech po velmi dlouhé době, pobavit se svými kolegy o tom, co právě prožívají, kde pracují – zkrátka jak žijí.

Volné zábavy využili i naši nebojácní reportéři z řad současných stážistů. Směle oslovovali bývalé stážisty s dotazy na jejich nynější život i na motivaci k návštěvě setkání. Podle jejich krátkého průzkumu bylo u většiny stážistů největším stimulem k návštěvě setkání především potkat znovu své kolegy ze stáže, popovídat si s nimi, zjistit, jak žijí a co dělají, podělit se sami o své zkušenosti a zavzpomínat na stáž. Rovněž je zajímalo, jak se Franku Boldovi daří a čím se právě zabývá. Nemalým lákadlem byla i debata s Kateřinou Šimáčkovou.

Fotografie: Jakub Holas

Většina absolventů, kteří se setkání zúčastnili, se pohybuje v advokacii, ať už jako začínající advokátní koncipienti, nebo jako čerství advokáti třeba i s vlastní advokátní kanceláří. Našli se však mezi nimi i takoví, kteří pracují v neziskovém sektoru, v kanceláři veřejného ochránce práv či jako asistenti soudců. Všichni se shodují na tom, že stáž pro ně byla velkým přínosem a jsou velmi vděční, že mohli být její součástí.

Frank Bold Alumni bylo setkáním milých lidí nadšených pro dobrou věc. Všichni jsme si ho naplno užili a zajisté bylo pouhým začátkem v dalších společných aktivitách.

Všechny fotografie ze setkání si můžete prohlédnout zde.

Setkání absolventů proběhlo i díky podpoře Konrad-Adenauer-Stiftung.

Autor

Bára Marečková, stážistka Frank Bold