ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Šetrné veřejné budovy: financování a příprava projektů, kvalitní vnitřní prostředí a energetická efektivita, veřejné zakázky

Aktuálně

Semináře navazují na loňskou úspěšnou sérii a naleznete v nich odpovědi na konkrétní palčivé otázky k možnostem financování, zajištění zadání pro kvalitní a komplexní řešení projektů a v neposlední řadě budete moci diskutovat ještě více dobrých i špatných příkladů z praxe. Nově také představíme projekt Zdravá škola, který se specificky orientuje na kvalitu vnitřního prostředí v souladu s energetickými úsporami.

Přijďte na seminář, který pořádá Česká rada pro šetrné budovy a kde se naučíte, jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy či jiná energeticky účinná řešení. Účast na semináři je bezplatná. 

Chci se přihlásit >>

 

Co účastí na semináři získáte?

 • Informace o možnostech komplexní přípravy projektů výstavby a rekonstrukcí veřejných budov
 • Praktické rady řešení překážek a komplikací spojených s vypisováním tendrů
 • Příklady dobré i špatné praxe při přípravě projektů
 • Informace o možnostech financování formou dotačních programů, finančních nástrojů a využití energetických služeb
 • Informace o projektu Zdravá škola, který nabízí komplexní řešení kvalitního vnitřního prostředí
 • Příležitost k otevřené diskusi se zástupci všech zainteresovaných stran v daném tématu
 • Jistotu při formulaci zadávacích a smluvních podmínek v rámci realizace veřejných zakázek

Cíl semináře

Cílem je poskytnout ucelenou informaci o možnostech přípravy a realizace veřejných zakázek na šetrné a energeticky úsporné budovy a jejich provozování s důrazem na kvalitní vnitřní prostředí. Nedílnou součástí jsou způsoby financování komplexně řešených projektů.

Na základě aktuální legislativy a dostupných technických řešení semináře poukáží na možnosti zadavatelů, jak přistoupit ke svým projektům zodpovědně s důrazem na kvalitu díla a hospodárnost vynaložených investic.

Pro koho je seminář určen?

Pro starosty a další zástupce místních samospráv, pracovníky investičních, právních a stavebních odborů a zástupce příspěvkových organizací. Dále je určen pro energetické manažery a manažery chytrých měst.

Kontext

 • Nový zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje zadavateli promítnout do zadávací dokumentace řadu kvalitativních kritérií, a nerozhodovat se podle nejnižší nabídkové ceny. V případě zakázek na stavby, které budou spoluvytvářet veřejný prostor ještě desítky a stovky let, se vyplatí věnovat otázce kvality výjimečnou pozornost. 
 • Podle zákona o hospodaření s energií nové budovy úřadů musejí mít téměř nulovou spotřebu energie, a to od 1. ledna 2016, 2017 a 2018, v závislosti na ploše. Obdobně, ale s dvouletým zpožděním, platí toto pravidlo i pro všechny ostatní typy nových budov. Je čas seznámit se s tím, jaké jsou minimální požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou a o jakých dalších požadavcích má smysl uvažovat.
 

Termíny:

 • Brno – 26. září 2018, místo konání: Administrativní a školicí centrum JMK, Cejl 530/73, 601 82 Brno
 • Jihlava – 18. října 2018, místo konání: Dělnický dům - Malý salonek, Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava
 • Praha – 28. listopadu 2018, místo konání: budova MPSV, Praha 2, Na Poříčním právu 1/376
 

Program:

 • 9.00 – 9.30 Registrace
 • 9.30 – 9.45 Úvodní slovo
 • 9.45 – 10.30 Právní rámec zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy (Anna Francová, Frank Bold)
 • 10.30 – 11.00 Nastavení smluvních podmínek a praktické příklady (Anna Francová Frank Bold)
 • 11.00 – 11.15 Přestávka na kávu
 • 11.15 – 11.45 Jak rekonstruovat a stavět provozně efektivní budovy s využitím metody Performance Design&Build (aliance Šance pro budovy a Asociace poskytovatelů energetických služeb)
 • 11.45 – 12.15 Možnosti financování rekonstrukcí budov ve veřejném sektoru – Fond úspor energie a využití dotací (Jaroslav Klusák, energetický manažer města Litoměřice)
 • 12.15 – 13.00 Oběd
 • 13.00 – 14.00 Principy a parametry zadávání na kvalitu a dlouhodobou efektivitu namísto nejnižší pořizovací ceny a využití BIM v projektech (zástupce Adam Rujbr Architects s.r.o.)
 • 14.00 – 14.15 Přestávka na kávu
 • 14.15 – 14.45 Zdravá škola – Komplexní řešení: Jak zajistit kvalitní větrání, osvětlení a akustiku ve školách? (zástupce členů České rady pro šetrné budovy)
 • 14.45 – 15.30 Zkušenosti z praxe – příklady veřejných zakázek s využitím kvalitativních principů (zástupce Adam Rujbr Architects s.r.o.)
 • Závěrečná diskuze

Přihlaste se:

(pozor, účast na semináři je kapacitně omezena)

Brno 26.září 2018>>>

Jihlava 18.října 2018>>>

Praha 28.listopadu 2018>>>

Máte potíže s přihlášením přes formulář? Přihlaste se přes email jana.drabkova@czgbc.org.

 

Partneři akce:

     

Záštity akce:

Seminář v Jihlavě se koná pod záštitou Mgr. Pavla Pacala, náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu a Fondu Vysočiny a Mgr. Ing. Zdeňka Kadlece, MBA, dr. h. c., ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina. Seminář v Brně se koná pod záštitou JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje.

 

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2017.

          

Ke stažení

PDF pozvanka_efekt_czgbc.pdf (927.17 KB)