Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Školíme: Registr smluv v praxi

Aktuálně
Zákon o registru smluv vstoupil v účinnost 1. července 2016.  Povinné subjekty z řad zástupců samospráv, příspěvkových organizací či městských firem se nyní potřebují se zákonem řádně seznámit, zefektivnit svou práci se smlouvami a osvojit si jejich zveřejňování pomocí softwarových nástrojů. Proto jsme pro ně přichystali seminář, jehož cílem je:
 1. seznámit účastníky s právní úpravou danou zákonem,
 2. pomoci jim zavést proces zveřejňování smluv do praxe. 

Během semináře si společně projdeme nejasné situace a prakticky ukážeme, jak je řešit a také odpovíme na Vaše dotazy.

Seminář je určen pro zástupce územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a městských či státních firem, na které se zákon o registru smluv vztahuje.

Na semináři spolupracujeme se společností Dynatech, která se již 19 let zaměřuje na poskytování komplexních řešení pro efektivní řízení organizací veřejné správy. Pomáhá jednotlivým veřejnoprávním organizacím a jejich skupinám (veřejnoprávním korporacím) zlepšit řízení, dosáhnout úspor, eliminovat rizika a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

Program semináře

Cílem první části (3 hod) je seznámit se s právní úpravou a dát praktický návod, jak se připravit na povinnost zveřejňovat smlouvy podle nového zákona o registru smluv.

V první části semináře získáte odpovědi na následující otázky:

 • kdo musí podle zákona zveřejňovat smlouvy,
 • jaké smlouvy a jaké údaje se zveřejňují a jaké nikoliv,
 • jak v praxi řešit limit 50 tisíc Kč pro zveřejnění smlouvy,
 • jak v rámci mantinelů zákona chránit obchodní tajemství a další citlivé údaje,
 • jaká jsou rizika uplatnění sankčního mechanizmu a jak jim předejít,
 • jak si upravit proces kontraktace ve vztahu k povinnosti zveřejňování smluv v registru,
 • praktické tipy a postupy založené na zkušenostech českých a slovenských obcí a organizací, které smlouvy zveřejňují,

Cílem druhé části (3 hodiny) je naučit se prakticky pracovat se softwarem pro zveřejňování smluv.

V druhé části, zaměřené na praktickou implementaci v organizaci, se dozvíte:

 • jak správně nastavit interní procesy organizace a vhodné kontrolní mechanismy,
 • jak vhodně interní procesy ukotvit v řídící dokumentaci organizací,
 • jak zefektivnit práci se smlouvami a jejich zveřejňování pomocí softwarových nástrojů,
 • jak podpořit proces zveřejňování smluv softwarovými nástroji,
 • jak provádět audit nastavení a činností v oblasti Registru smluv.

Kdo na semináři vystoupí?

Libor Jarmič je právník konsorcia Frank Bold. Je členem týmu specializovaného na veřejné právo a podporu obcí při zavádění principů dobré správy. Věnuje se zejména stavebnímu právu, územním plánům, správnímu právu, právu na informace, právu životního prostředí, spolkovému právu a protikorupčnímu poradenství. V těchto tématech školí zástupce úřadů a samospráv, studenty práv i veřejnost.

Michal Hájek působí ve společnosti DYNATECH od roku 2009. Je manažerem týmu konzultantů, projektový vedoucí, senior konzultant a auditor. Dále se věnuje lektorské a školící činnosti v rámci Českého institutu interních auditorů a také se aktivně podílí na  školení akreditovaných kurzů -  např. v oblasti vnitřního řídícího a kontrolního systému ve veřejné správě, metodikou výkonu řídící kontroly  a dalšími.

Reference k našim školením:

Národní divadlo:

"Školení nám přineslo základní seznámení s problematikou zákona o registru smluv a užitečné shrnutí povinností, které nám zákon ukládá. Školení bych doporučila dalším zájemcům."

Ing. Tamara Čuříková
Správní ředitelka

Městský úřad Prachatice

"Školení bylo vedeno profesionálně. Lektor se věnoval jednotlivým ustanovením zákona o registru smluv, které se dotýkaly pracovních činností účastníků školení a organizací, které je na školení vyslaly. Během školení pokládali účastníci dotazy, které byly ve většině případů ihned zodpovězeny. Školní splnilo svůj účel - včas informovat a připravit se k datu účinnosti výše uvedeného zákona. Mohu ho vřele doporučit."

Ing. Milan Batysta
vedoucí odboru kancelář starosty

Městský úřad Břeclav

"Školení k registru smluv, pořádané Frank Bold, lze jen doporučit. Lektor Mgr. Libor Jarmič se podrobně věnoval nejen výkladu jednotlivých ustanovení zákona, ale posluchačům nastínil i možný dopad zákona do praxe a hlavně možná řešení problémů, které veřejné správě zákon v počátcích aplikace přinese. Lektor zároveň svým výkladem navodil řadu myšlenek k zamyšlení- zejména těch, souvisejících se zavedením opatření v organizacích veřejné správy tak, aby vedly k bezproblémovému naplnění požadavků zákona o registru smluv."

Mgr. Ivan Kejík, LLM, MBA 
Vedoucí odboru kanceláře tajemníka

Na seminář se můžete přihlásit na webu Dynatech.