ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Světová zdravotnická organizace doporučuje státům výrazné snížit znečištění ovzduší polétavým prachem. Česká republika neplní ani stávající imisní limity

Aktuálně

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes zveřejnila aktualizované Světové standardy kvality ovzduší (Global Air Quality Guidelines, ACQs). Na základě rozsáhlých vědeckých výzkumů WHO státům doporučuje výrazné snížení maximálních přípustných koncentrací znečišťujících látek v ovzduší na úroveň bezpečnou pro ochranu lidského zdraví. Česká republika přitom dlouhodobě neplní ani imisní limity, které jsou výrazně benevolentnější. 

Světová zdravotnická organizace je jednou z nejdůležitějších specializovaných agentur Organizace spojených národů, jejíž misí je, aby všichni lidé dosáhli nejvyšší možné úrovně zdraví. Zabývá se nejpalčivějšími problémy současnosti, mezi které patří také znečištění ovzduší. V kontextu České republiky je v tomto ohledu jedním z největších nedostatků znečištění polétavým prachem frakce PM10 a PM2.5. Přestože jsou platné imisní limity stanoveny výrazně benevolentněji než uvádí nejnovější doporučení WHO, Česká republika je přesto dlouhodobě a systematicky neplní. Nejhůř se situace projevuje v ostravské části Radvanice-Bartovice, kde nadlimitní znečištění ovzduší přetrvávalo i v roce 2020, kdy se jinak ovzduší obecně výrazně zlepšilo zejména vlivem dočasných  opatření zavedených proti pandemii onemocnění COVID19. Doporučení WHO srovnává s realitou v České republice níže uvedená tabulka:

Polutant

Doba průměrování

ACQs podle WHO

Zákonný imisní limit

Průměrná roční / 36. nejvyšší 

naměřená denní koncentrace na stanici Ostrava Radvanice-Bartovice za rok 2020 podle Ročenky ČHMÚ

PM 2.5 µg/m3

Roční

5

20

23,3 µg.m–3

Denní

15

Nestanoven

Neměřeno. 

PM 10 µg/m3

Roční 

15

40 

29,8 µg.m–3

Denní

45

50 (možných 35 překročení ročně)

53,2 µg.m–3 (24hodinová koncentrace zde v roce 2020 byla překročena 41×)

Expertní skupina Frank Bold dlouhodobě usiluje o zlepšování kvality ovzduší v České republice. Připojte se k nám a podpořte práci našich odborníků, abychom všichni v budoucnu mohli dýchat čistý vzduch.