Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Transparentnost v praxi: Rozhovor se třemi otevřenými městy

Aktuálně

Díky zákonu o registru smluv bude brzy hospodaření obcí otevřené a přístupné kontrole veřejnosti. Několik obcí se však už před lety rozhodlo udělat krok k otevřenosti dobrovolně a začalo zveřejňovat nejen smlouvy, ale v různé míře i další dokumenty užitečné pro veřejnost: podklady pro zasedání zastupitelstva, rozklikávací rozpočet, veřejné zakázky bez ohledu na rozsah. Co je k tomu vedlo a jak transparentnost hodnotí dnes? Přinášíme rozhovory s představiteli Černošic, Vsetína a Žďáru nad Sázavou.

Černošice

„Už zapomínáme, že v jiných obcích to asi tak není." Filip Kořínek, starosta Černošic

V Černošicích jste se rozhodli zveřejňovat smlouvy ještě před tím, než začala platit zákonná povinnost. Proč a s jakým očekáváním?  

Ve vedení města spravujeme prostředky našich občanů. Neexistuje rozumný důvod proti zveřejňování smluv. Cílem bylo otevřít radnici lidem, zvýšit jejich důvěru a zlepšit jejich možnost získávat informace. 

Jak na transparentnost reagovali úředníci či zastupitelé obce? Jaká byla reakce veřejnosti?

Pozitivně. Naši zaměstnanci i zastupitelé náš důraz na otevřenou a zodpovědnou správu města podporují. Zásadně se zvýšila důvěra veřejnosti. I ti, kdo s námi v jiných věcech nesouhlasí, berou jako fakt, že radnice je transparentní a moderně spravovaná. Dnes je to pro nás už tak přirozené, že zapomínáme, že v jiných obcích to asi tak není.

Vyskytla se se zveřejňováním nějaká komplikace? 

V zásadě nic neobvyklého. Na nějakou dobu jsme měli brigádníka, který naskenoval nahromaděné smlouvy a vkládali jsme je ručně do databáze na městském webu. Chvíli trvalo, než jsme vyladili způsob, aby se na některou smlouvu se zveřejněním nezapomnělo. Důvěryhodnost nevychází jen z toho, že obec má registr smluv, ale z garance toho, že v něm nic nechybí. Dnes už je náš web přímo propojen na počítačový program, ve kterém se připravují podklady pro radu a zastupitelstvo. 

Doporučili byste používání registru i obcím, na které se zákonná povinnost nevztahuje?

Rozhodně ano. Všechny obce spravují veřejné prostředky, lidé mají právo smlouvy vidět. Navíc je to praktické i pro samotné vedení města, pro zastupitele. Kdekoliv jste, můžete si snadno dohledat smlouvu, o které se zrovna s někým bavíte nebo do které potřebujete nahlédnout. S lepší dostupností informací se vždy lépe a efektivněji rozhoduje. A nemusíme tak často odpovídat na různé dopisy a žádosti podle zákona o přístupu k informacím, protože si lidé potřebné věci mohou sami kdykoliv dohledat.

Černošice foto

 

Vsetín

„Na širší zhodnocení je brzy. Obava z nárůstu práce se ale nepotvrdila." Michal Berg, zastupitel Vsetína

Ve Vsetíně jste se rozhodli zveřejňovat smlouvy ještě před tím, než začala platit zákonná povinnost. Proč a s jakým očekáváním?  

Zveřejňování smluv bylo součástí většího balíků opatření pro větší otevřenost radnice. Při jeho schvalovaní navíc nebylo vůbec jasné, zda se pro zákonnou povinnosti zveřejňování smluv najde v parlamentu podpora, proto jsme si to chtěli pojistit. Očekávání byla zejména v oblasti zjednodušení přístupu k informacím pro všechny - občany, zastupitele i úředníky.

Jak na transparentnost reagovali úředníci či zastupitelé obce? Jaká byla reakce veřejnosti?

Ze strany úředníků panovala obava z nárůstu náročnosti práce, která se ale nepotvrdila. Veřejnost oceňuje zejména pokud si může zkontrolovat smlouvy týkající se oblastí, které se jich nějak dotýkají, například smlouvy o dotacích. Na širší zhodnocení si zatím musíme počkat, zatím bylo zveřejněno jenom několik desítek smluv.

Vyskytla se se zveřejňováním nějaká komplikace? 

Zatím se stále příslušní úředníci nevypořádali s nutností zveřejňovat originál dokumentu a nikoli jeho naskenovanou kopii, která sice obsahuje podpisy a razítka, ale nelze nijak v počítači zpracovávat nebo v ní vyhledávat. Nejasno je také u zveřejňování příloh, kdy jsou v nich často zásadní informace, ale příloha v registru chybí. Snad se tyto nedostatky podaří do doby platnosti zákona o registru smluv doladit a i proto je dobře, že se s tím začalo dříve.

Doporučili byste používání registru i obcím, na které se zákonná povinnost nevztahuje?

To zatím nelze říct, musíme si počkat na větší zkušenosti.

 

Ždár nad Sázavou

„Hlavním přínosem je ovzduší důvěry." Zdeněk Navrátil, starosta Žďáru nad Sázavou

Rozhodli jsme se pojmout transparentnost poměrně široce. Z jakého důvodu? 

Hlavními důvodem byla snaha o maximální transparentnost jednotlivých kroků města a jeho úřadu bez ohledu na to, jakým způsobem k tomuto problému přistoupí zákonodárci. Zřídili jsme odkaz na webu nazvaný Město pod lupou, kde občané najdou vše od veřejných zakázek, přes zveřejněné materiály a usnesení z rady či zastupitelstva, výběrová řízení na zaměstnance, zveřejněné smlouvy až po rozklikávací rozpočet. 

Jak na transparentnost reagovali úředníci či zastupitelé obce? Jaká byla reakce veřejnosti?

Úřednici schválené Zásady transparentnosti naplnili postupně bez větších problémů a dalo by se říci profesionálně. Trochu práce samozřejmě úředníkům přibylo, zase však ubylo žádostí od novinářů či občanů, kteří si chtěli smlouvy či dříve nezveřejňované materiály studovat. Reakce veřejnosti byla víceméně velmi vstřícná.

Jak moc veřejnost nahlíží do veřejně přístupných dokumentů? 

Nestalo se sice, že by web „praskal“ server pod náporem dotazů. Počet občanů, kteří zveřejněné informace vyhledávají, je v řádu pouhých desítek přístupů měsíčně. Často jsou to právě naší úředníci, kteří tak mají vše na jednom místě, anebo právě zmínění novináři.

Narazili jste při zveřejňování na nějakou komplikaci, se kterou jste nepočítali? 

Největší problémy byly spíše s tím, než se ten systém zažil a lidé se ho naučili plnit a používat. Problémy byly i se zajištěním strojově čitelných textů na web, kdy bylo potřeba naučit úředníky pracovat s programy, které umožňují následný export dat. Vedoucí odborů a vedoucí příspěvkových organizací trochu bojovali i s přípravou anotací k materiálům do Rady města. Sem tam se ještě drobné chyby objeví, ale snažíme se je vychytávat s tím, že máme několik „bdělých“ občanů, kteří systém tak trochu hlídají.

V čem zveřejňování dokumentů vaší obci pomohlo? 

Víte, ačkoliv by se to mohlo zdát jako protimluv, ale asi největší praktický dopad a přínos má podle mne zveřejňování pro samotné zastupitele. Ti takto najdou vše přehledně zveřejněné na jednom místě a mohou v materiálech dobře hledat a s materiály dobře pracovat. Také vedení obce nebo úředníci obecního úřadu web využívají. 

Doporučili byste používání registru i obcím, na které se zákonná povinnost nevztahuje?

Ano, ostatním obcím můžeme zveřejňování jen doporučit a rádi poskytneme know-how. Myslím si, že je normální, aby mezi občany a radnicí byla z hlediska poskytování informací naprostá vstřícnost. Největší přínos totiž není v tom, že občané mohou své zastupitele a úředníky dobře kontrolovat, ale hlavně v tom, že se vytvoří ovzduší důvěry mezi radnicí a obyvateli města.

Kontaktujte nás

S nastavením procesu zveřejňování smluv na internetu bez zbytečné administrativní zátěže vám můžeme pomoci. Poradíme vám také, jak předejít riziku neplatnosti smlouvy. Ozvěte se nám na email hana.sotoniakova@frankbold.org nebo telefon + 420 775 154 072.