Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Vedlejší dopady podnikání velkých firem - konečně přehledně

Aktuálně

Velké firmy čím dál častěji zveřejňují data o dopadech své činnosti na společnost, životní prostředí a správu věcí veřejných. Některé dobrovolně, jiné protože jim to ukládá směrnice o nefinančním reportingu a zákony jednotlivých států, kde působí. Frank Bold se podílel na návrhu zmíněné směrnice a nyní je součástí projektu WikiRate - otevřené výzkumné platformy, která si klade za úkol zveřejňovaná data shromažďovat, systematizovat a usnadnit práci s nimi.

Konkrétně Frank Bold ve spolupráci s partnery sdruženými v Alianci pro transparentnost korporací vyvine benchmark pro hodnocení compliance s novou EU směrnicí o nefinančním reportingu. Benchmark bude aplikován na 1000 nejvýznamnějších korporací reprezentativně pokrývající všechny regiony EU.WikiRate můžete procházet po jednotlivých tématech, hodnocených firmách nebo po konkrétních metrikách, které jsou na data uplatněny např. prostřednictvím nezávislých benchmarků. Nebo můžete sami přidávat data a metriky. Navíc můžete hlasovat pro metriky, které jsou podle vás ty důležité, a tím nepřímo pomoci hodnocení transparentnosti jednotlivých firem. Firmy, které sice zveřejňují, ale jejich data nejsou příliš relevantní, se tak propadnou ke dnu žebříčku. Naopak ty, které zveřejňují užitečné informace, vyniknou.