Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Vyšel nám komentář k zákonu o registru smluv

Aktuálně

Nebylo to snadné, ale kniha je dopsaná a nyní i vydaná v nakladatelství C. H. Beck. Komentář k zákonu je společným dílem několika právníků z Frank Bold a provádí čtenáře novým zákonem o registru smluv, paragraf po paragrafu. Detailně se věnuje tomu, kdo patří mezi povinné subjekty, jaké jsou výjimky z povinného uveřejňování smluv a jaká jsou slabá či nejasná místa přijaté verze zákona.

Komentář je vhodnou příruční literaturou například pro zaměstnance veřejné správy, kteří s registrem smluv pravidelně pracují, a má ambici jim poskytnout důkladnou a dobře vyargumentovanou odpověď na dotazy, které by v souvislosti s jeho používáním mohly vzniknout. Na webových stránkách nakladatelství je nyní možné knihu objednat.