ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Zákon o střetu zájmů schválen parlamentem

Aktuálně

Poslanecká sněmovna schválila zákon o střetu zájmů, další zákon z dílny Rekonstrukce státu. Do českého politického života přináší jednu významnou novinku: povinnost politiků zveřejnit majetkové přiznání před nástupem do funkce a po jejím opuštění. Tato povinnost de bude týkat jak poslanců, tak například zastupitelů na obecní a krajské úrovni. Částečně by zákon mohl platit už v lednu, kompletně pak na podzim příštího roku.

„Jsem rád, že se do zákona podařilo prosadit vznik nového centrálního registru vstupních majetkových přiznání všech politiků, který se týká desítek tisíc politiků v celé zemi. Jde o další úspěch projektu Rekonstrukce státu, na kterém jsme dlouho pracovali," okomentoval přijetí zákona Pavel Franc, CEO Frank Bold. 

Co přesně zákon přináší?

  • Majetková přiznání politiků a případně dalších veřejných funkcionářů budou odevzdávána elektronicky a budou k dispozici na centrálně vedené webové stránce (dnes jsou na více než 6 tisících úřadech po celé republice, přístup k nim je možný je po získání hesla s časově omezenou platností). Majetková přiznání budou vyplňována s údaji ke dni nástupu do funkce.
  • Definice střetu zájmů - v současném znění zákona chyběla.
  • Upřesňuje, kdo má povinnost předkládat majetkové přiznání - zákon nově jasně uvádí, že povinnost předkládat majetková přiznání budou mít i náměstci členů vlády a náměstek ministra vnitra pro státní službu, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu a Kanceláře prezidenta republiky, dále také vojáci z povolání ve vojenské hodnosti podplukovník a vyšší (s výjimkou příslušníků zpravodajských služeb) a ředitelé veřejných výzkumných institucí. (Jeden z pozměňovacích návrhů rozšířil působnost i na soudce a státní zástupce, jejichž oznámení ale nebudou přístupná veřejnosti.)

Co v zákoně zůstává nevyřešeno?

Vymahatelnost - případné porušování zákona i nadále budou řešit pouze přestupkové komise obecních úřadů v místě trvalého pobytu veřejného funkcionáře. Ty bude upozorňovat Ministerstvo spravedlnosti, pokud na centrální stránce narazí na nějaká pochybení. 

Mimo rámec původního návrhu zákona (tak jak jej například před volbami platforma Rekonstrukce státu předkládala poslancům a senátorům k vyjádření případné podpory) dnes novela několika způsoby omezuje podnikání členů vlády - zakazuje jim vlastnit média a ucházet se o veřejné zakázky. Jde o důležité změny, které mohou předcházet střetu zájmů, zároveň jsou tyto části snadno obejitelné skrze přepsání firem na blízké osoby či tzv. bílé koně. 

„Pochopitelně, ten koho se zákon týká, může přepsat majetek na rodinného příslušníka, jak to udělal třeba ministr zemědělství Marian Jurečka se svou rodinnou farmou. Vypadá to, že zákon může být jen jako; že se dá snadno obejít. Agrofert bude patřit formálně někomu jinému, ale ten bude stejně poslouchat Babiše. Zřejmě ano. A je možné, že to bude dál stejně fungovat s přidělováním dotací a še schopností politika Babiše ovlivnit jejich výši. Ale je na nás voličích, jak to zhodnotíme. V době plné bezohledného porušování pravidel to sice vypadá jako naivní přání - ale i tuzemští voliči se jednou naučí vyžadovat po politicích dodržování pravidel,“ napsal k zákonu Jaroslav Spurný z Respektu.

Prosazujeme zákony pro transparentnější politiku v ČR. Podpořte naše úsilí:

Jak často chcete přispívat?

Jakou částku chcete přispět?

Kč.
Kč.

Zvolte způsob platby

Přispívám jako

Pro jaký projekt?

Pomozte nám lépe vás poznat

*
*
*

Kontaktní údaje:
*

 




Chcete zaslat potvrzení o daru?