Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Zákony EU, které zajistí odpovědnost firem za porušování lidských práv a poškozování životního prostředí, mají drtivou podporu veřejnosti

Aktuálně

Více než 80 procent občanů České republiky si přeje přísné zákony, které přimějí firmy převzít odpovědnost za porušování lidských práv a poškozování životního prostředí i mimo Evropu. Podle dnes zveřejněného průzkumu společnosti YouGov musí být lidem, kterých se zneužívání ze strany korporací týká, umožněno pohnat firmy k odpovědnosti před evropskými soudy. 

Výsledky průzkumu z devíti zemí EU včetně Španělska, Německa a Slovinska přicházejí před očekávaným návrhem zákona o due diligence v oblasti lidských práv a životního prostředí, který by se vztahoval na hodnotové řetězce všech společností působících v EU. Výsledná podoba zákona, který navrhne Evropská komise, se bude velmi pravděpodobně dojednávat ve druhé polovině roku 2022, kdy bude Česká republika předsedat Radě EU. Česká republika tak má šanci zasáhnout do tvorby této důležité evropské legislativy. 

Průzkum zjistil, že:

  • 82 % dotázaných souhlasí s tím, že by společnosti měly mít zákonnou povinnost nezapojovat se do takového porušování lidských práv, jako je nucená práce nebo zabírání půdy.

  • 84 % dotázaných souhlasilo s tím, že by společnosti měly mít zákonnou povinnost nepřispívat k poškozování životního prostředí, jako je znečišťování ovzduší nebo ničení biodiverzity mimo EU. 

  • 81 % dotázaných souhlasilo s tím, že pokud společnosti způsobují porušování lidských práv a páchají trestné činy proti životnímu prostředí ve světě nebo k nim přispívají, měly by nést právní odpovědnost.

  • Když byly dotázaným sděleny příklady poškozování životního prostředí a porušování lidských práv mimo EU, 80 % z nich souhlasilo s tím, že oběti by měly mít možnost domáhat se odpovědnosti firem u soudu v zemi, kde mají sídlo.

  • V devíti zahrnutých zemích EU - od České republiky a Slovinska až po Španělsko a Nizozemsko - byla zaznamenána konzistentně vysoká podpora zákonů EU zamezujících poškozování životního prostředí a porušování lidských práv.

Claudia Saller, ředitelka European Coalition for Corporate Justice: „Skutečnost, že více než čtyři z pěti Evropanů v devíti dotazovaných zemích považují za nutné dohnat společnosti k odpovědnosti za pošlapávání lidských práv a ničení životního prostředí, by měla být pro evropské rozhodovací orgány budíčkem. Je nezbytné, aby Evropská komise a vlády členských států zavedly ambiciózní zákony, které očekávání lidí naplní. Občané chtějí vidět spravedlnost."

Jill McArdle, vedoucí kampaně za odpovědnost firem sítě Friends of the Earth Europe: „Občané promluvili - věří, že ukončení beztrestnosti podniků a zlepšení přístupu k soudům pro oběti korporátního zneužívání musí být pro EU prioritou. To je jasný signál vládám a evropským institucím, aby neustupovaly podnikatelským lobby, které chtějí oslabit navrhované zákony a uniknout své právní odpovědnosti."

Richard Gardiner, vedoucí kampaně za odpovědnost firem, Global Witness: „Není čas čekat. Zatímco se klimatická krize zhoršuje, rok 2020 byl pro obránce lidských a environmentálních práv nejčernějším rokem v historii - 220 lidí bylo zavražděno za to, že se postavili korporátní moci. Svět volá po tom, aby byly velké korporace konečně dohnány k odpovědnosti."

Očekává se, že Evropská komise představí návrh zákona ‘Sustainable Corporate Governance’ v posledním čtvrtletí roku 2021. Půl milionu občanů a více než 200 organizací začátkem letošního roku v petici vyzvalo EU, aby byl tento zákon co nejúčinnější, zatímco podnikatelské organizace proti němu tvrdě lobbují.

Organizace občanské společnosti vyzývají Evropskou komisi, aby zaručila, že tento zákon zajistí následující:

  • společnosti ponesou občanskoprávní, správní a trestní odpovědnost za porušování lidských práv a poškozování životního prostředí v důsledku činnosti svých dceřiných společností a dalších společností v jejich hodnotových řetězcích,

  • oběti porušování lidských práv a poškozování životního prostředí ze strany korporací ve třetích zemích budou mít lepší přístup ke spravedlnosti v EU,

  • povinnost firem respektovat klima a životní prostředí bude přičleněná k dodržování lidských práv

Autor

Ondřej Janků

Manažer PR a kampaně, Odpovědné firmy