Nástroj k založení spolku

Chytré založení spolku

S čím vším vám pomůžeme, jestliže chcete založit spolek jednoduše?

  • Vytvoření potřebných dokumentů
    • Základní stanovy, Souhlas a čestné prohlášení osob zapisovaných do rejstříku, Souhlas s umístěním sídla, …
  • Vyplnění návrhu na zápis do rejstříku
  • Odeslání dokumentů na soud
    • Řekneme vám, co raději dvakrát zkontrolovat, než vše odešlete.

Jinými slovy — pomůžeme vám se vším, co k založení spolku potřebujete.

„Chceme, aby lidé vše potřebné zvládli sami a zároveň procesu rozuměli.“
— Michal Kuk
právník poradny

Nástroj je v tuto chvíli zcela zdarma,
díky podporovatelům organizace.

„Právní nejistota nám z průzkumu mezi členy vyvstala jako jedna z hlavních překážek při zavádění inovací a změn fungování veřejné správy. Není-li úřad právními analýzami až paralyzován, pak značně zvyšují náklady a neúměrně prodlužují přípravnou fázi. Proto si velmi ceníme možnosti konzultovat s Frank Bold právní otázky i jejich dlouhodobou snahu vracet tyto ze sféry právnických ‚šamanů‘ zpět k rukám laické veřejnosti.“
— Ladislav Nešněra (Otevřená města, z.s.)
„Při zakládání spolku jsme využili manuál právní poradny Frank Bold. Díky přehledné struktuře a aktuálním informacím jsme vytvořili všechny nezbytné dokumenty a následně je bez problémů podali. Bez jasného přehledu povinností a vzorů by nám tento proces zabral více času a energie.“
— Anna Bromová (Limity jsme my, z.s.)

Jak to funguje?

Proč to děláme?

Naším cílem je minimalizovat množství času, které lidé musí věnovat zakládání a správě spolků. Jednoduchý nástroj k založení spolku je tak prvním krokem. Do budoucna představíme též nástroje týkající se běžné agendy či základního účetnictví.
Každý den je založeno 9 spolků.Jak založit spolek je nejčtenější manuál naší poradny.
Spolky jsou základem sdružovacího práva.Bojem s nejistotou
tráví lidé nejvíce času.

Frank Bold


Frank Bold je mezinárodní tým právníků, který se zabývá aktuálními společenskými výzvami a propojuje podnikání se společensky prospěšnými cíli.

Poradna Frank Bold


V naší on-line poradně poskytujeme rady občanům usilujícím o veřejný zájem v tématech jako životní prostředí, transparentnost veřejné správy, fungování obcí a úřadů či správní řízení. Nabízíme databázi více než 550 právních manuálů a zodpovězených dotazů, vzorů a publikací.