Filip Gregor

Vedoucí sekce Odpovědné firmy

"V práci pro Frank Bold jsem od začátku viděl příležitost, jak dát smysl  svému právnickému vzdělání. Nebylo mi lhostejné, že o veřejných věcech a životním prostředí, které patří nám všem, rozhodují soukromé finanční zájmy a ne lidé, kterých se ta rozhodnutí týkají. Frank Bold odkazuje toto jednání do zákonných mezí a řeší problémy systémově tam, kde vznikají."

Filip je odborníkem v oblasti odpovědnosti a řízení korporací. V České republice se podílel na řešení případů velkých zahraničních investic a věnoval se spotřebitelské litigaci. Je vedoucím sekce Odpovědných firem, členem českého Národního kontaktního místa OECD a koordinuje činnost pobočky Frank Bold v Bruselu.

Filip je předsedou European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) - celoevropské iniciativy, která prosazuje reformu práva EU v oblasti odpovědnosti velkých firem v oblasti lidských práv. Byl členem expertní skupiny  Evropské komise k nefinančnímu reportingu a je členem Eminent Persons Group, která dohlíží na vývoj rámce pro reporting a audit informací týkajících se lidských práv na základě standardů OSN (UN Guiding Principles Reporting and Assurance Framework).

Spolu se svým týmem v Bruselu nastartoval projekt Purpose of the Corporation, který vytváří prostor pro celosvětovou debatu o účelu korporace jako institutu a vývoji právního rámce pro jejich řízení.

Filip Gregor

zpět na celý tým