Analýza

PDF Analýza zneužívání správního uvážení při posuzování zásahu do krajinného rázu ve vztahu k větrným elektrárnám (400.29 KB)

PDF Předběžné nástroje soudní ochrany jako cesta k posílení její efektivity (434.45 KB)

PDF K účastenství nevládních organizací ve stavebním řízení podle nového stavebního zákona (411.27 KB)

PDF Stavějí se dálnice v ČR dráž než v zahraničí? (506.13 KB)

PDF Selhání dopravní politiky českého státu (574.05 KB)

PDF Proces schvalování dopravních investic (563.07 KB)

PDF Vývoj nákladů u vybraných staveb dálnic D8 a D11 (539.97 KB)

PDF Analýza plánování dopravních staveb v České republice (830.02 KB)

PDF Diskriminace a porušování práv zaměstnanců obchodními řetězci v České republice (420.65 KB)

PDF Zahraniční investice a CzechInvest jako faktory destabilizující demokratický právní stát (2.3 MB)

PDF Kde se ztrácejí miliardy? Plánování a financování dopravní infrastruktury v CR (3.75 MB)

PDF Příčiny nedostatečné odpovědnosti úředníků za nezákonné rozhodování (511.54 KB)

PDF Veřejná kontrola obchodních společností s majetkovou účastí státu a samospráv (2.65 MB)

PDF Závazná stanoviska podle § 149 správního řádu (359.05 KB)

PDF Účast veřejnosti v integrovaném povolování (178.84 KB)

PDF Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vlivu na životní prostředí - základní problémy (307.01 KB)

PDF NATURA 2000 a nový stavební zákon (1.22 MB)

PDF Analýza transpozice a implementace Směrnic ES o posuzování vlivů na životní prostředí (189.3 KB)

PDF LG. PHILIPS DISPLAYS - Rychle a nelegálně (166.29 KB)

PDF Monitorování dodržování CSR. Případová studie: LG.Philips Displays Czech Republic, s.r.o. (312.29 KB)

PDF CCS readiness at ŠoŠtanj: ticking boxes or preparing for the future? (1.11 MB)

PDF Optional Derogation: Transitional free allowances for power generators in the Czech Republic (453.29 KB)

PDF Zásady reformy regulace lobbingu (456.94 KB)

PDF Legislativní úprava provozu motorových vozidel mimo pozemní komunikace (236.24 KB)

PDF Základní shrnutí nového správního řádu (362.61 KB)

PDF Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace (1.32 MB)

PDF Public Money and Corruption Risks (1.28 MB)

PDF Governance, transparency and public participation in transport infrastructure projects (765.64 KB)

Návrh zákona

PDF Návrh zákona o lobbingu (266.28 KB)

Zpráva

PDF Zpráva 8 (433.32 KB)

PDF Zpráva 9 (1.98 MB)

PDF Zpráva 10 (527.52 KB)

Potřebujete právní radu? Navštivte naši poradnu.