Jaké jsou zásady našeho financování?

  • 1 Neshromažďujeme zisk za účelem jeho rozdělení mezi členy.
  • 2 Nepřijímáme dary od právnických osob, které přímo či nepřímo porušují lidská práva, poškozují práva zaměstnanců a nebo ničí životní prostředí.
  • 3 Využíváme veškeré příjmy k zajištění trvale udržitelného prosazování cílů organizace.
  • 4 Pravidelně zveřejňujeme své aktivity i finanční toky. *
  • 5 Nejsme napojeni na žádnou politickou stranu.
  • 6 Nebereme úplatky a nenapomáháme korupci.

* Platí pro neziskovou sekci Frank Bold. Podívejte se na strukturu konsorica.