Přednášeli jsme pro starosty o registru smluv

Aktuálně Jan Šrytr

S koncem léta se blíží třetí čtení zákona o registru smluv, který stanovuje povinnost zveřejňovat smlouvy uzavírané veřejnoprávními subjekty včetně obcí ve veřejně přístupném centrálním registru na internetu a to pod sankcí jejich neúčinnosti příp. neplatnosti. Konkrétní podoba zákona už je v podstatě známá. Pokud bude zákon schválen podle plánu, povinnost zveřejňovat smlouvy v centrálním registru nastane od 1. 7. příštího roku. Proto je dobré se na tuto situaci připravit.

Ve středu 19. 8. 2015 jsme o tomto zákoně...

Pokračovat ve čtení

Povedlo se Bára Buchtová

I na malé zakázky bude vidět

Podařilo se nám do návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek dostat publikační povinnost pro zakázky malého rozsahu.

Z médií Česká televize

Pavel Černý o veřejných vyhláškách na ČT

Náš advokát Pavel Černý byl hostem hlavní regionální zpravodajské relace České televize. V čem podle něj obce dělají nejčastěji chybu při vydávání veřejných vyhlášek? Na jeho vyjádření se můžete podívat v archivu ČT:

Aktuálně Kristína Šabová

Sešli s ministrem životního prostředí

V pondělí 24. 8. 2015 jsme se sešli s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a dalšími zástupci MŽP.  Během schůzky jsme je varovali před nedostatky programu zlepšování kvality ovzduší na Ostravsku. Upozornili jsme též na to, že program nedostatečně tlačí na velké zdroje znečišťování (průmysl, velká energetika), aby snižoval emise, a že by bylo vhodné rozšířit seznam zdrojů, které se na znečištění podílí nějvětší měrou. 

Aktuálně Hana Sotoniaková, Jiří Nezhyba

6 doporučení pro přijímání a aktualizace územních plánů

Územní plán je základní koncepční dokument, který stanoví rozvoj území obce. O pořízení územního plánu rozhoduje a územní plán vydává zastupitelstvo obce v samostatné působnosti.

Starší články

RSS

Novinky e-mailem

Informace o případech a výběr toho nejlepšího ze Zpravodaje.