Josef Karlický pro ČRo: Budvar je zaklínadlem v tažení proti zveřejňování smluv

Sněmovna přijala podstatné výjimky z povinnosti zveřejňovat smlouvy v registru smluv pro státní podniky a vybrané podniky s majetkovou účastí krajů a obcí. O důvodech, důsledcích a okolnostech této zásadní změny hovořil v ČRo právník Josef Karlický z Rekonstrukce státu, protikorupční iniciativy vedené organizací Frank Bold. Rozhovor si můžete přečíst na webu Českého rozhlasu, který...

Pokračovat ve čtení

Z médií Kristýna Vojtíšková

ČRo o výjimkách z registru smluv

Pavel Franc, CEO Frank Bold, v pořadu Českého rozhlasu Plus komentoval novelu zákona o registru smluv, která do zákona zavádí plošné výjimky z povinnosti zveřejňování smluv. Rozhovor je k poslechu v archivu ČRo Plus (čas: 7:10). 

Z médií Kristína Šabová

ČT o PZKO: Mohlo by Porúří být inspirací pro Ostravsko?

Česká televize se v pořadu Nedej se plus věnovala otázce znečištění ovzduší na Ostravsku a Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO), který pro ostravskou aglomeraci vydalo Ministerstvo životního prostředí. Tento program však podle našeho názoru neplní svůj účel: neurčuje, jakými kroky má dojít ke snížení znečištění ovzduší na zákonnou úroveň v co nejkratší době. Proto jsme spolu s ostravskou organizací Čisté nebe v loňském roce podali k soudu návrh na jeho zrušení.

Aktuálně Josef Karlický

Výjimky ze zákona o registru smluv přijaty ve sněmovně

Poslanecká sněmovna ve středu přijala pozměňovací návrhy k zákonu o registru smluv, které z povinnosti zveřejňovat smlouvy vyjímají státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů nebo obcí, které mají obchodní či průmyslovou povahu. Návrhy na změnu byly předloženy kvůli ochraně Budějovického Budvaru, nicméně přijatá verze kromě Budvaru z působnosti zákona vyjímá i řadu dalších podniků hospodařících s veřejným majetkem, jako jsou České dráhy, Lesy České republiky, Česká pošta, městské dopravní podniky, městské holdingy a řada dalších.

Aktuálně Filip Gregor

Francie přijímá přelomový zákon o odpovědnosti korporací

Francie tento týden přijala zákon, podle něhož velké společnosti musí identifikovat závažné negativní dopady svého podnikání na životní prostředí a lidský práva a chovat se tak, aby jim předcházely. Zákon se zaměřuje na celý výrobní řetězec, postihuje tedy i výrobu v zemích třetího světa, konkrétně otázky nucené dětské práce, zdravotních dopadů práce v textilním nebo těžebním průmyslu, porušování zákonů ze strany místních vlád.

Starší články

RSS

Novinky e-mailem

Informace o případech a výběr toho nejlepšího ze Zpravodaje.