Prezentovali jsme nefinanční reporting na semináři MPO

10. listopadu na semináři Ministerstva průmyslu a obchodu o Směrnici OECD pro nadnárodní korporace prezentoval Filip Gregor nový systém pro nefinanční reporting korporací. Filip Gregor se jako člen expertního výboru ustanoveného Evropskou komisí podílel na přípravě Směrnice EU k nefinančnímu reportingu, kterou bude Česká republika transponovat v průběhu roku 2016. 

Na semináři mimo jiné zaznělo

1. Je v pořádku nemít strategii pro některé z klíčových oblastí. Jenom byste měli vysvětlit proč.
2. Není v pořádku nereportovat rizika nejvýznamějších dopadů na společnost.
3. Informace by měly...

Pokračovat ve čtení

Aktuálně Bára Buchtová

Participovali jsme na významných mezinárodních konferencích

V minulém týdnu jsme participovali na dvou důležitých konferencích zaměřených na odpovědné chování firem.

Občan 2.0 Donika Zůbková

V Praze proběhlo 12. celostátní setkání Občanů 2.0

12. setkání aktivních občanů z celé české republiky, kterým Frank Bold pomáhá řešit konkrétní případy ve veřejném zájmu, proběhlo 21. 11. v pražském Impact HUBu.

Aktuálně Bára Marečková

Setkání absolventů stáže Frank Bold očima současné stážistky

Ve čtvrtek 5. listopadu se v brněnském sídle Frank Bold uskutečnilo netradiční setkání. Pozvánku dostali všichni stážisté a to jak současní, tak především ti bývalí.

Aktuálně Petra Hodysová

MŽP zveřejnilo vyhodnocení vlivů

Dne 4.11.2015 bylo zveřejněno vyhodnocení vlivů Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek Místek na životní prostředí. Jde o klíčový dokument, který určuje, jaká opatření budou mezi lety 2016 a 2020 na území Ostravska realizována za účelem snížení znečištění ovzduší.

Starší články

RSS

Novinky e-mailem

Informace o případech a výběr toho nejlepšího ze Zpravodaje.