Usilujeme o zrušení neefektivního Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek

Ve spolupráci s ostravskou organizací Čisté nebe podáváme návrh na zrušení Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (dále "Program"), přijatého letos v dubnu Ministerstvem životního prostředí. Program podle našeho názoru neplní svůj účel: neurčuje, jakými kroky má dojít ke snížení znečištění ovzduší na zákonnou úroveň v co nejkratší době.

Výchozí situace

V ostravské aglomeraci jsou dlouhodobě překračovány zákonné imisní limity škodlivých látek v ovzduší, konkrétně částic polétavého prachu PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyrenu. Za této situace je povinností Ministerstva životního prostředí (MŽP) vydat Program obsahující taková opatření, která...

Pokračovat ve čtení

Z médií Petra Hodysová

Veřejnost má mít možnost zapojit se do rozhodování o budoucnosti chvaletické elektrárny

Média tento týden informovala o tom, že Frank Bold  podal žalobu proti rozhodnutím, kterými Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo stavební povolení pro obnovu dvou bloků Elektrárny Chvaletice.

Z médií Kristýna Vojtíšková

Mediář: PR.Konektor a kancelář Frank Bold spojily síly

Mediář a další weby (např. Mediaguru.cz či Strategie.cz) zaznamenaly, že Frank Bold začal pracovat s agenturou PR.Konektor na osvětě o nefinančním reportingu.

Z médií Kristýna Vojtíšková

ČT 24: Žaloba kvůli programu na zlepšení kvality ovzduší

Pořad Studio ČT 24 informoval o žalobě, kterou jsme podali společně s ostravskou organizací Čisté nebe na Ministerstvo životního prostředí. Žaloba se týká Programu zlepšení kvality ovzduší, které ministerstvo vydalo letos v dubnu pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Jaké máme výhrady k Programu, stručně vysvětluje reportáž (od času 7:44) nebo podrobněji přiložená tisková zpráva.

Povedlo se Petra Giňová

Jak hodnotit vlivy působící na chráněné oblasti Natura 2000?

Spolu se sítí právních organizací zabývajících se právem životního prostředí Justice and Environment jsme vydali příručku na téma odpovídající posouzení vlivů činností na chráněná území spadající do sítě Natura 2000. Výsledek naší práce si lze stáhnout z webu Justice and Environment.

Starší články

RSS

Novinky e-mailem

Informace o případech a výběr toho nejlepšího ze Zpravodaje.