Odkazy na další poradny

Dluhy, exekuce

Ochrana spotřebitele 

Pracovní právo 

Sociální dávky 

Cizinecké právo/ Advice for foreigners

Pomoc týraným/ domácí násilí 

Oběti násilí z nenávisti a trestných činů

Ochrana životního prostředí

Řadu ekoporaden naleznete také na stránkách Sítě ekologických poraden STEP.

Seznam a kontakty na ekoporadny v Jihomoravském kraji naleznete na stránce Ekorádce.

Boj proti korupci 

Práva pacientů, postup policie 

Občanské právo

Výčet poraden zabývajících se občanským právem (smlouvy, dědění) naleznete na stránce Občanské poradny.

V Brně se můžete obrátit na tyto poradny:

Potřebujete poradit ohledně spolků a nového Občanského zákoníku?

Advokátní komora

Advokáta poskytujícího placenou právní pomoc si můžete najít dle sídla i oblasti, kterou se zabývá, na stránce České advokátní komory.  Pokud nemáte dostatek finančních prostředků pro služby advokáta, může vám advokáta přidělit soud nebo ČAK, a to i před zahájením soudního řízení (např. pro sepis žaloby). Více o tom, jak postupovat, si můžete přečíst na stránkách Pro bono aliance.