ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Občan 2.0 na Barcampu Bořit a ničit

Občan 2.0

Na Barcampu Bořit a ničit v Brně jsme prezentovali Občana 2.0 - síť občansky aktivních lidí, kde každý má svou roli.

foto: Petr Medřický

Krátké shrnutí naší prezentace

Občan 2.0 vytváří zázemí a pomáhá lidem efektivně, s použitím právních nástrojů, vyřešit nějaký lokální nebo celospolečenský problém. Vedle toho umožňuje spolupráci a sdílení know-how.

Každý Občan 2.0 od nás dostává vedle příručky se základními nástroji Občana 2.0 další návody, jak ve svém okolí něco změnit a tipy, do čeho se smysluplně zapojit.  

Občan 2.0 od nás, podle míry svého zapojení, může dále dostat intenzivní právní pomoc nad rámec pěti hodin právní práce, které poskytuje naše bezplatná právní poradna každému. Občana 2.0, který vytrvává v řešení problému se společenským dopadem, zveme na společná setkání s lidmi, kteří řeší podobné problémy. Celoroční kontakt a výměnu zkušeností má pak zajištěnu prostřednictvím diskuzního Fóra 2.0. V několika vybraných případech pomáhá Občanům 2.0 stážista – student práv, který jejich případ pod naší supervizi vede.

Víme, že změnit něco ve svém okolí není snadné. A to ani v situaci, kdy nemusíte načítat všechny zákony, protože máte za zády právní servis EPS založený na 18 letech zkušeností s lokálními i celostátními kauzami. Úřady ani politici vám to většinou neusnadní, nízká transparentnost státní správy a vymahatelnost práva kladou další překážky. Přesto u našich Občanů 2.0 vidíme, že to jde, že když jsou lidé aktivní, mohou ledacos změnit. Proto také Občany 2.0 navzájem o jejich úspěších informujeme.

Podívejte se na videozáznam.

S Občanem 2.0 je "boření a ničení" snazší, než kdy předtím.

Jsme rádi, že jsme mohli projekt Občana 2.0 představit účastníkům barcampu Bořit a ničit. Děkujeme a těšíme se na viděnou na některé z dalších prezentací Občana 2.0.

Přečtěte si ohlasy na barcamp například od Matěje Hollana, Michala Berga, Jana Böhma nebo Pavla Kotyzy.