Články týkající se tématu Podporujeme obnovitelné zdroje energie

Aktuálně Anna Francová

Malým výrobnám šetrné elektřiny bylo ponecháno osvobození od daně z elektřiny

Od letošního roku je elektřina ekologicky šetrně vyrobená osvobozena od daně z elektřiny, pokud je ve výrobních...

Aktuálně Anna Francová

Srovnání možných způsobů nákupu elektřiny veřejnými zadavateli

Veřejní zadavatelé využívají při nákupu elektřiny (a obdobně i plynu) postupy definované zákonem o veřejných zakázkách, který...

Aktuálně Pavel Franc

Obnovitelné zdroje získávají stále větší podporu

Prezident Obama chce přitvrdit boj se skleníkovými plyny.

Aktuálně Pavel Doucha

Senát schválil novelu zákona o podporovaných zdrojích energie

Novela upravuje pravidla pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a postupy při regulaci cen v elektroenergetice. Bude mít přímé...

Aktuálně Pavel Doucha

Polsko na prahu nové energetiky

Od 1. ledna 2016 začnou v Polsku platit nová pravidla pro výrobu a prodej elektřiny z obnovitelných zdrojů. Vyplývá to z nového...

RSS

Novinky e-mailem

Informace o případech a výběr toho nejlepšího ze Zpravodaje.