Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Kristína Šabová

Vedoucí sekce Odpovědná energie

"Práca ve Frank Bold mi umožnuje zmysluplne uplatňovať moje právnické vzdelanie a osobné presvedčenie v prospech spoločnosti a krajiny. Frank Bold považujem za kvalitnú organizáciu, za ktorou stojí silný tím ľudských osobností a som rada, že môžem byť jej súčasťou."

Kristína se ve Frank Bold věnuje otázkám snižování emisí skleníkových plynů v rámci států EU a mezinárodní spolupráci. Vytvořila a stará se o databázi dokumentů týkajících se problematiky změn klimatu. Poskytuje v ní stávající i navrhované legislativní dokumenty, analýzy, odpovědi na základní otázky související s ochranou klimatu právní cestou a celou řadu souvisejících materiálů.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. V průběhu studia působila jako dobrovolnice ve vícero neziskových organizacích. Tématem její diplomové práce byla Korupce a klientelismus, v rámci kterých se věnovala zejména porovnávání právní úpravy této problematiky na mezinárodní a národní úrovni. Po ukončení studia nastoupila do Frank Bold na práci v sekci Odpovědná energie.

Kristína Šabová

zpět na celý tým