Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Pomooc! Jak to tady funguje?

Jsme součástí platformy Náš Stát


Pomáháme tam, kde je něco veřejného v ohrožení

 1. lidské zdraví
  například špinavým ozvduším, kontaminovanou vodou, nadměrným hlukem apod.
 2. peníze nás všech
  netransparentním hospodařením, předraženými zakázkami, korupcí atd.
 3. fungování samosprávy
  střetem zájmů, systémovou podjatostí, korupcí a podobnými jevy
 4. demokracie a právní stát 
  nezákonným rozhodováním úředníků, nevymahatelností práva apod.
 5. příroda a krajina
  bezhlavou zástavbou, nelegálním motokrosem, neudržitelným kácením a dalšími

To nejrychlejší, co teď můžete udělat, je projít si návody a vyřešené případy. Podle tématu, kterého se Váš problém týká, si vyberte kategorii a podívejte se, jestli už se někdo na něco podobného zeptal.

Nenašli jste? Potřebujete radu na míru? Popište nám svůj problém do formuláře.

Zdarma, v rozsahu až 5 hodin právní práce vám

 • poskytneme právní analýzu 
 • představíme možná řešení
 • zhodnotíme je z hlediska možné úspěšnosti 
 • doporučíme vám další postup
 • dodáme vzory podání
 • okomentujeme vaše námitky, připomínky a odvolání
 • odkážeme vás na příslušnou judikaturu a další zdroje informací

Doba řešení: podle složitosti 10 - 20 dnů (do 5 dnů Vám dáme vědět, kdy přijde odpověď)

Aktivním pomáháme víc 

Pokud už jste se odhodlali ve vašem okolí něco zlepšit, chránit některou z veřejných hodnot nebo zapojit své spoluobčany do dění ve vaší obci, kontaktujte nás. Třeba se vám bude hodit naše rozšířené právní poradenství.

Řešili jsme desítky lokálních kauz a víme, jak to chodí.

V rámci rozšířeného právního poradenství 

 • poskytujeme právní školení i na míru,
 • vytváříme právní rádce a manuály,
 • zprostředkováváme zkušenosti jiných,
 • pomáháme s tvorbou právní strategie,
 • aktuálně informujeme o vývoji v příslušné legislativě a o grantových výzvách,
 • vytváříme prostor pro vzájemnou spolupráci, komunikaci a sdílení know-how
 • aktuálně spolupracujeme na desítce případů.

Další podmínky

Na poskytování právních rad se pod supervizí právníků podílejí studenti práv.
Přečtěte si více o naší Právní stáži.

Podporujeme rozvoj moderních technologií v energetice, které využívají obnovitelné zdroje. Týká-li se váš problém výstavby větrníku nebo solárního parku, poskytneme vám základní informace o možnostech účasti veřejnosti, víc proti obnovitelným zdrojům neradíme.

POZOR! Zpravidla vám nemůžeme pomoci, pokud je případ již ve fázi žaloby – základních 5 hodin právního poradenství nestačí k tomu, aby naše pomoc mohla být pro vás užitečná. Vyhrazujeme si právo zcela odmítnout poskytnutí právní pomoci.

Hledáte odpověď na otázku z oblasti dluhů, exekucí, ochrany spotřebitele, pracovního práva, sociálních dávek, cizineckého práva, domácího násilípráv pacientů, postupu policie, občanského práva? Chcete se obrátit na další poradny v oblasti ochrany životního prostředí nebo boje proti korupci? Podle našich informací poskytují poradenství v těchto oblastech poradny uvedené na této stránce.

Využitím služeb Poradny souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů Frank Bold Society pro potřeby činnosti Poradny (např. zaslání odpovědi, evidence činnosti, vykazování donorům). Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům, vyjma donorů Frank Bold Society za účelem kontroly činnosti Poradny. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.