Pomooc! Jak to tady funguje?

Chcete chránit přírodu a životní prostředí ve vašem okolí? Chcete zlepšit místo, kde žijete, a zajímá vás proto, kam jdou obecní peníze, jestli se můžete vyjadřovat na zasedání zastupitelstva nebo jak uspořádat místní referendum?

Stovkám lidí jsme pomáhali začít se aktivně zajímat o dění v jejich obci a ovládnout nástroje, kterými může občan účinně zasáhnout. Poradíme i vám.

Frank Bold díky podpoře donorů bezplatně pomáhá aktivním občanům, kteří řeší věci „ve veřejném zájmu“ – nejde jim jen o jejich soukromou věc, hledají cesty, jak zlepšit něco, co se týká velkého množství lidí. Ať už jde o přírodu a životní prostředí nebo třeba fungování obce.

Podívejte se, v jakých případech vám můžeme poradit zdarma.

V případech, které nespadají do bezplatného právního poradenství, se můžete obrátit na kancelář Frank Bold Advokáti, která v rámci konsorcia Frank Bold poskytuje placené právní služby.

Hledáte radu ve veřejném zájmu?

To nejrychlejší, co teď můžete udělat, je projít si návody a vyřešené případy v naší online poradně. Podle tématu, kterého se váš problém týká, si vyberte kategorii a podívejte se, jestli už se někdo na něco podobného zeptal.

Nenašli jste? Potřebujete radu na míru? Popište nám svůj problém do formuláře.

Zdarma, v rozsahu až 5 hodin právní práce vám podle typu vašeho dotazu

  • poskytneme právní analýzu 
  • představíme možná řešení
  • zhodnotíme je z hlediska možné úspěšnosti 
  • doporučíme vám další postup
  • dodáme vzory podání
  • okomentujeme vaše námitky, připomínky a odvolání
  • odkážeme vás na příslušnou judikaturu a další zdroje informací

Doba řešení: podle složitosti 10 - 20 dnů (do 5 dnů vám dáme vědět, kdy přijde odpověď)

Co víc je dobré vědět?

Na poskytování bezplatných právních rad se pod supervizí právníků podílejí studenti práv.
Přečtěte si více o naší Právní stáži.

Podporujeme rozvoj moderních technologií v energetice, které využívají obnovitelné zdroje. Týká-li se váš problém výstavby větrných elektráren nebo solárního parku, poskytneme vám základní informace o možnostech účasti veřejnosti, víc proti obnovitelným zdrojům neradíme.

POZOR! Zpravidla vám nemůžeme pomoci, pokud je případ již ve fázi žaloby – základních 5 hodin právního poradenství nestačí k tomu, aby naše pomoc mohla být pro vás užitečná.

Vyhrazujeme si právo zcela odmítnout poskytnutí právní pomoci.

Hledáte bezplatné právní poradenství v otázkách z oblasti dluhů, exekucí, ochrany spotřebitele, pracovního práva, sociálních dávek, cizineckého práva, domácího násilí, práv pacientů, postupu policie, občanského práva? Chcete se obrátit na další bezplatné poradny v oblasti ochrany životního prostředí nebo boje proti korupci? Podle našich informací poskytují poradenství v těchto oblastech poradny uvedené na této stránce.

Využitím služeb Poradny Frank Bold souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů Frank Bold z. s. p. o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům, vyjma donorů Frank Bold Society za účelem kontroly činnosti Poradny. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.