Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Odkazy na další poradny

Aktualizováno k 24. 04. 2019

Dluhy, exekuce
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
 • bezplatné právní poradenství a právní zastoupení zejména v oblastech prosazování rovných příležitostí a nediskriminace, respektování rodinného života (práv dětí) a v případech ochrany lidské důstojnosti
 • možnost osobní návštěvy po předchozí domluvě (ve středu ve vymezený čas i bez předchozí domluvy), pobočky na mnoha místech v republice
 • linka 724 701 610, e-mail  poradna@poradna-prava.cz, osobní návštěva v kanceláři Poradny (U Kanálky 1559/5, 120 00 Praha 2) každou středu od 10:00 do 17:00

Poradna při finanční tísni

 • bezplatné poradenství při uzavírání půjček či úvěrů, neschopnosti splácet, osobním bankrotu a styku se soudy nebo soudními exekutory
 • osobní, telefonická i elektronická konzultace
 • linka 800 722 722 v provozu každé pracovní pondělí od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:30, e-mail  poradna@financnitisen.cz

Pomoc v nouzi

 • bezplatná pomoc s finanční gramotností, nezvládnutými dluhy, sociálními dávkami a rekvalifikací (primárně pro Sokolov a okolí, při volné kapacitě bez ohledu na místo bydliště)
 • po předchozí e-mailové domluvě možná osobní i terénní konzultace
 • linka 730 154 922 v pondělí a ve středu od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:30 a v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 12:00, e-mail  poradna@pomocvnouziops.cz

Ochrana spotřebitele 
dTest
 • řešení spotřebitelských problémů
 • telefonní a elektronická poradna
 • linka 299 149 009 a 222 767 221 každý všední den od 9:00 do 17:00,  kontaktní formulář

SOS Ochrana spotřebitele

 • řešení spotřebitelských problémů (reklamace, odstoupení od smlouvy, nájem,…)
 • osobní, telefonické a elektronické poradenství
 • linka 542 210 549 každý všední den od 9:00 do 18:00 (může být zpoplatněno),  elektronický formulář s dlouhou prodlevou odpovědi,  osobní poradenství zdarma

Zdravotnictví a práva pacientů
MedLaw
 • informace a právní poradenství oblasti medicínského práva a práva sociálního zabezpečení.
 • elektronické poradentví
 • Dotazy můžete podávat na webu projektu: https://www.medlaw.cz/
Pracovní právo a sociální dávky
La Strada ČR
 • poradenství v oblasti obchodu s lidmi a vykořisťování (zadržování či krácení mzdy, odebrání osobních dokladů, nedobrovolná práce za nedůstojných podmínek,…)
 • telefonní a elektronické poradenství
 • SOS a infolinka 222 71 71 71, 800 07 77 77  v pondělí, úterý a čtvrtek od 10:00 do 16:00, ve středu od 12:00 do 20:00, v pátek od 10:00 do 14:00 (mimo tuto dobu záznamník, La Strada se ozve zpět), e-mail  pomoc@strada.cz

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

 • bezplatné právní poradenství a právní zastoupení zejména v oblastech prosazování rovných příležitostí a nediskriminace, respektování rodinného života (práv dětí) a v případech ochrany lidské důstojnosti
 • možnost osobní návštěvy po předchozí domluvě (ve středu ve vymezený čas i bez předchozí domluvy), pobočky na mnoha místech v republice
 • linka 724 701 610, e-mail 
  poradna@poradna-prava.cz, osobní návštěva v kanceláři Poradny (U Kanálky 1559/5, 120 00 Praha 2) každou středu od 10:00 do 17:00

APERIO

Cizinecké právo / Legal advice for foreigners
SOZE
 • poradenství pro imigranty všech pobytových statusů v oblasti pracovního a spotřebitelského práva a sociálních věcí / legal advice for immigrants in matters of work law, consumer law and social support
 • osobní, telefonické a elektronické poradenství / counseling via meetings, telephone or e-mail
 • linky /telephone 545 213 643 a 602 586 092, e-mail  pravni@soze.cz, osobně na adrese Mostecká 5, 614 00 Brno pondělí až pátek od 9:00 do 16:00 / office hours of office Mostecká 5, 614 00 Brno Monday to Frieday 9 AM to 4 PM

Sdružení pro integraci a migraci

 • poradenství pro imigranty v oblasti pracovního, rodinného, cizineckého a uprchlického práva / legal advice for immigrants in matters of work, family, alien and refugee law
 • osobní, telefonické a elektronické poradenství / counseling via meetings, telephone or e-mail
 • linky / telephone 224 224 379 a 603 547 450, e-mail  poradna@refug.cz, osobně bez objednání v pondělí od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 19:00 nebo ve středu od 9:00 do 12:00, po objednání v pondělí, středu nebo čtvrtek od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 19:00 / unscheduled meetings Monday 9 AM to 12 AM and 1 PM to 7 PM or Wednesday 9 AM to 12 AM, scheduled meetings Monday, Wdnesday and Thursday 9 AM to 12 AM and 1 PM to 7 PM

 Pomoc týraným, domácí násilí 
Bílý kruh bezpečí
 • pomoc obětem trestní činnosti s vymáháním práv, psychologickou péčí a sociálním zajištěním
 • telefonní a osobní poradna
 • bezplatná nonstop linka 116 006, nonstop linka pražské centrály 257 317 100, e-mail na centrálu v Praze  bkb.praha@bkb.cz a na  dalších pobočkách

ROSA

 • pomoc pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti
 • telefonická a elektronická poradna
 • linky 241 432 466 v pondělí a úterý od 9:00 do 18:00, ve středu a ve čtvrtek od 9:00 do 16:00, v pátek od 9:00 do 14:00 a 602 246 102 od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00, e-mail  info@rosa-os.cz

proFem o.p.s.

Persefona o.s.

ACORUS

 • poradenství ohledně trestního řízení pro dospělé oběti násilí
 • non-stop telefonní pomoc, elektronická a osobní poradna
 • linka 283 892 772, e-mail  info@acorus.cz, osobně na adrese Dělnická 213/12, Praha 7 (vchod z ulice Tovární 11) první pátek v měsíci od 11:00 do 18.00 a další pátky od 9:00 do 16:00

Intervenční centrum Brno (SPONDEA o.p.s.)

 • pomoc pro osoby ohrožené či vystavené domácímu násilí nebo nebezpečnému pronásledování a osoby blízké, které je podporují
 • telefonní, elektronická a osobní pomoc
 • linka 544 501 121 od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 18:00, v pátek od 8:00 do 16:00, nonstop víkendová linka 739 078 078 od pátku 16:00 do neděle 20:00, e-mail  intervencni-centrum@spondea.cz, osobně na adrese Sýpka 25, 613 00 Brno – Černá Pole do čtvrtka od 8:00 do 18:00, v pátek od 8:00 do 16:00

Oběti násilí z nenávisti a trestných činů
Poradna Justýna
 • odborné sociální poradenství a právní informace obětem násilí z nenávisti a osobám ohroženým tímto násilím, zvláště zranitelným obětem a ženám bez přístřeší
 • osobní, telefonní a elektronická poradna
 • linky 773 177 636 a 212 242 300, e-mail  poradna@in-ius.cz,  
  online formulář, osobně na adrese Eliášova 28, Praha 6 v pondělí a čtvrtek po předchozím objednání od 9:00 do 17:00, osobně na adrese Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno v pondělí od 12:00 do 19:00 a úterý od 9:00 do 16:00

Bílý kruh bezpečí

 • pomoc obětem trestní činnosti s vymáháním práv, psychologickou péčí a sociálním zajištěním
 • telefonní a osobní poradna
 • bezplatná nonstop linka 116 006, nonstop linka pražské centrály 257 317 100, e-mail na centrálu v Praze  bkb.praha@bkb.cz a na  dalších pobočkách

Ochrana životního prostředí
Arnika

Calla

 • ekologické poradenství se zaměřením na témata ochrana přírody a krajiny, obnova těžbou narušených území, trvale udržitelná energetika
 • linka 384 971 930 a e-mail  edvard.sequens@calla.czpro energetiku a všeobecné poradenství, linka 605 066 898 a e-mail RehounekJ@seznam.cz pro ochranu přírody a ekologickou obnovu po těžbě, elektronický formulář

Veronica 

 • ekologické poradenství
 • telefonní, osobní a elektronické poradenství
 • linka 542 422 750, osobní schůzka na adrese Panská 9, 602 00 Brno v úterý a čtvrtek od 13:00 do 17:00 a ve středu od 11:00 do 13:00, elektronický formulář

Další ekoporadny naleznete také mezi členy  Sítě ekologických poraden STEP. Boj proti korupci  Transparency International

 • poradenství při problémech s korupcí, nehospodárností ve veřejném sektoru nebo nesprávným úředním postupem
 • elektronické a telefonní poradenství
 • linka 224 240 896 v pondělí až pátek od 9:00 do 17:00, elektronický formulář

Oživení

 • poradna pro oběti a svědky korupce, střetu zájmů, klientelismu, zneužívání pravomocí a nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky a pro představitele veřejné správy v otázkách identifikování a prevence korupce a střetu zájmů
 • telefonní a elektronické poradenství, osobní po předchozím telefonickém objednání
 • linka 257 531 983, e-mail  poradna@oziveni.cz

Práva pacientů, postup policie 
Liga lidských práv
 • nevládní nezisková organizace zabývající se právy dětí, zdravotnictvím, a soudnictvím a policií
 • elektronická poradna ve věcech zdravotnictví, průvodceobranou při porušení práv policistou
 • elektronický formulář pro zdravotnickou poradnu
Občanské právo

Výčet poraden zabývajících se občanským právem (smlouvy, dědění) naleznete na stránce  Občanské poradny. V Brně se můžete obrátit na: Občanská právní poradna Dialog
 • poradna pro osoby tzv. “ohrožené sociální vyloučeností“ v oblasti pracovního a rodinného práva, spotřebitelských vztahů, problematiky bydlení a dluhů
 • telefonní a elektronická poradna
 • linka 541 552 411 a 797 970 797, e-mail  poradna@poradnadialog.cz

Poradna Asociace neziskových organizací JMK 

 • poradna v oblasti nestátních neziskových organizací (spolků, zájmových sdružení právnických osob, nadací, ústavů,…)
 • elektronická a osobní poradna
 • e-mail  poradna@annojmk.cz (i pro sjednání osobního setkání v Brně)

Advokátní komora
Advokáta poskytujícího placenou právní pomoc si můžete najít dle sídla i oblasti, kterou se zabývá, na stránce  České advokátní komory.  Pokud nemáte dostatek finančních prostředků pro služby advokáta, může vám advokáta přidělit soud nebo ČAK, a to i před zahájením soudního řízení (např. pro sepis žaloby). Více o tom, jak postupovat, si můžete přečíst na stránkách  Pro bono aliance.