ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Přijďte na seminář „Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy"

Aktuálně

Nové budovy úřadů podle zákona musejí plnit standardy téměř nulové spotřeby energie. Jak tento požadavek promítnout do zadání veřejné zakázky tak, aby výsledkem byla kvalitně postavená budova, která bude dlouhodobě vyhovovat nárokům zadavatele?

Přijďte na seminář, který pořádáme společně s Českou radou pro šetrné budovy a kde se naučíte, jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy či jiná energeticky účinná řešení. Účast na semináři je bezplatná. 

Chci se přihlásit >>

 

Pro koho je seminář určen?

Pro veřejné zadavatele, energetické manažery, města se smart strategiemi nebo kohokoliv se zájmem o téma.

Kontext

 • Nový zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje zadavateli promítnout do zadávací dokumentace řadu kvalitativních kritérií, a nerozhodovat se podle nejnižší nabídkové ceny. V případě zakázek na stavby, které budou spoluvytvářet veřejný prostor ještě desítky a stovky let, se vyplatí věnovat otázce kvality výjimečnou pozornost. 
 • Podle zákona o hospodaření s energií nové budovy úřadů musejí mít téměř nulovou spotřebu energie, a to od 1. ledna 2016, 2017 a 2018, v závislosti na ploše. Obdobně, ale s dvouletým zpožděním, platí toto pravidlo i pro všechny ostatní typy nových budov. Je čas seznámit se s tím, jaké jsou minimální požadavky na budovu s témař nulovou spotřebou a o jakých dalších požadavcích má smysl uvažovat.

Termíny:

 • Pardubice – 19. října 2017 
 • Brno – 1. listopad 2017
 • Praha – 7.prosince 2017

Cíl semináře

Cílem semináře je, aby jeho účastníci získali jistotu při formulaci zadávacích a smluvních podmínek při vypisování veřejných zakázek na šetrné budovy.

Co se na semináři dozvíte?

Provedeme vás jednotlivými postupy zadávacího řízení se zaměřením na specifika šetrných budov. Objasníme výhody a nevýhody jednotlivých postupů a nástrojů na základě příkladů z české i zahraniční zadávací praxe. Představíme vhodná kvalitativní kritéria a způsoby jejich vyhodnocování. Budete mít příležitost doptat se na případné nejasnosti. 

Předběžný program:

 • 9.00 – 9.30 Registrace
 • 9.30 – 9.45 Úvodní slovo CZGBC a Frank Bold
 • 9.45 – 11.00 Právní rámec zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy (zástupce Frank Bold)
 • 11.00 – 11.15 Přestávka na kávu
 • 11.15 – 11.45 Možnosti využití principu Design&Build v ČR a poskytování zaručených energetických služeb metodou EPC (zástupce aliance Šance pro budovy a ČEZ ESCO)
 • 11.45 – 12.15 Možnosti financování novostaveb a rekonstrukcí budov ve veřejném sektoru – dostupné dotace, novinky, kombinace s metodou EPC (zástupce MŽP/SFŽP)
 • 12.15 – 13.00 Oběd
 • 13.00 – 13.45 Principy a parametry zadávání na kvalitu a dlouhodobou efektivitu namísto nejnižší pořizovací ceny (zástupce Adam Rujbr Architects s.r.o.)
 • 13.45 – 14.00 Přestávka na kávu
 • 14.00 – 14.30 Praxe – příklady využití kvalitativních principů ve veřejných zakázkách (zástupce Adam Rujbr Architects s.r.o.)
 • 14.30 – 15.00 TBD
 • 15.30 – 16.00 Závěrečná diskuze
 

Přihlaste se:

Partneři akce:

     

 

 

Nad seminářem převzal záštitu ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje a hejtman Jihomoravského kraje.

 

 

Seminář je podpořen grantem MPO EFEKT